BELEID

Update — 2e ontwerp van uitvoeringsbesluit bij decreet Bovenlokale Cultuurwerking goedgekeurd

Het decreet voor Bovenlokale Cultuurwerking zit in een laatste rechte lijn naar definitieve goedkeuring.

Een decreet is pas uitvoerbaar als er ook een uitvoeringsbesluit is. Op vrijdag 9 februari 2024 werd voor de 2e keer het uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Intussen werd ook het advies van de SARC, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Raad van State ingewonnen.

Het uitvoeringsbesluit moet nu worden voorgelegd voor advies aan de Raad van State. We verwachten in de loop van maart 2024 een definitieve goedkeuring. 

OP/TIL ging door het uitvoeringsbesluit en de nota aan de Vlaamse Regering en stipt aan wat ons opvalt, bovenop wat we al wisten.

Projectsubsidies

Niet iedereen kan een dossier indienen voor een klein bovenlokaal cultuurproject. Eén van de voorwaarden is dat een organisatie gevestigd is in een IGS-gebied

De SARC merkt op dat er binnen het nieuwe decreet heel wat verenigingen zullen worden uitgesloten van de subsidielijn ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ omdat de IGS’en nog niet gebiedsdekkend zijn. De Vlaamse Regering laat in haar antwoord weten dat ze de subsidielijn effectief als incentive gebruiken om dat proces te stimuleren.

De ‘grote, transversale bovenlokale cultuurprojecten’ zullen maar één indienronde meer hebben. Projecten die groter zijn en meer voorbereiding vragen, kunnen hierop indienen. Dat rechtvaardigt één indienmoment per jaar. De Vlaamse Regering gaat er van uit dat heel wat andere projecten kunnen indienen op de ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.

Beoordeling ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

De IGS’en zullen verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van een pool van minimaal 3 onafhankelijke experten, voor de beoordeling van de ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.

Het mandaat van die experten is onverenigbaar met een aantal zaken, zoals een politiek mandaat. De groep van experten opereert autonoom en onafhankelijk. Het advies van de experten mag dus niet goedgekeurd worden op de raad van bestuur van het IGS.

Een IGS opstarten of vernieuwen

Een IGS kan verschillende aanvragen indienen voor een bovenlokale cultuurwerking, als die aanvragen telkens voldoen aan de subsidievoorwaarden (art. 35: onder andere regioconform zijn en 85.000 inwoners hebben).

De tussentijdse indiendatum geldt enkel voor de resterende duur van de beleidsperiode, en bijgevolg voor nieuwe IGS’en of IGS’en met een sterk wijzigende samenstelling.

Een mondelinge toelichting wordt enkel voorzien voor dossiers waar de beoordelingscommissie vragen of bedenkingen bij heeft.

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van het bevolkingscijfer van 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan de aanvraag.

De beslissing tot subsidie wordt uiterlijk tegen 1 oktober meegedeeld.

Bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Een IGS kan ook meerdere aanvragen voor een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie indienen, op voorwaarde dat ze territoriaal niet overlappen.

Als het uitvoeringsbesluit is goedgekeurd, kunnen de verschillende lijnen ook effectief in uitvoering gaan. Voor het steunpunt is dit al in 2024, de IGS’en moeten een dossier indienen in 2026 en de uitrol van de subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ start pas in 2027.

Wil je meer informatie over deze recente beslissing van de Vlaamse Regering?

 

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.