Nieuw bovenlokaal cultuurdecreet

Op vrijdag 26 april 2024 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet, inclusief het uitvoeringsbesluit, definitief goed.  We bundelden de grootste verschillen voor de bovenlokale projectsubsidies en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) tussen het decreet van 2018 en het nieuwe decreet in een handig overzicht.