Hoe betrek je centrumsteden sterker bij intergemeentelijke samenwerking rond cultuur?

KULeuven – Instituut voor de overheid onderzocht, op vraag van OP/TIL, de rol van centrumsteden in intergemeentelijke samenwerking rond cultuur. Via focusgroepen en diepte-interviews in regio’s met én zonder actieve samenwerking met een centrumstad, kwamen visies en ervaringen naar boven.

Heb je beslist dat je met verschillende lokale besturen wil samenwerken rond cultuur? En wil je daarvoor graag subsidies ontvangen binnen het Bovenlokale Cultuurdecreet? Bereid je goed voor een maak je samenwerking formeel. Hoe je dat doet? We helpen je verder met een aantal sjablonen.

Je wil het collega ven Burgemeester en Schepenen overtuigen om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te starten? Maar wat zet je in een engagementsverklaring?

Je hebt, samen met een handvol cultuurcollega’s, goesting om structureel samen te werken over de grenzen van gemeenten heen. Gebruik de tool ‘Stap voor stap naar een intergemeentelijke samenwerking’.

Je wil samen met een handvol cultuurcollega’s een intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur oprichten. Bepaal ook binnen welke juridische vorm je wil samenwerken.

Binnen IVEBICA maken Hemiksem, Schelle en Niel – drie gemeenten uit de Rupelstreek – samen werk van lokaal cultuurbeleid. De intergemeentelijke samenwerking vertrok 20 jaar geleden vanuit de prille toenadering tussen Schelle en Hemiksem.

Op 17 mei 2022 liet Stuifzand bibliothecarissen uit heel Vlaanderen proeven van alles wat ze ontdekten in het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian’ over de bibliotheek als derde plek. De (belevings)bib van Laakdal was hiervoor de uitgelezen plek.

Burgerinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. En toch blijven ze vaak onder de radar. Of ze worden wel gezien maar niet erkend. Ook bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) is het nog zoeken naar een manier om deze initiatieven een plaats te geven. Hoog tijd voor een round-up.