Verse cultuurplekken / leefbare dorpen en kleinstedelijke omgevingen: tips voor de cultuursector

Hoe ga je in gesprek over dorpse architectuur? En waarom is een nieuwe kijk op wonen en leven in dorpen zo belangrijk? Hoe kan de cultuursector wegen op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dorpen en kleine stedelijke omgevingen?

An-Sofie en Inge van OP/TIL peilen bij Sophie Leroy en Jan Denoo van Endeavour naar hun do’s-and-don’ts om ruimte voor cultuur in te vullen. 

OP/TIL zet de komende jaren in op levendige, vernieuwende en nieuwe cultuurplekken. Heel wat vragen die leven bij lokale en bovenlokale cultuuractoren vragen om een boeiend gesprek. Over zowel bestaande cultuurinfrastructuur als nieuwe plekken voor cultuur.