TERECHT, de juiste weg binnen de culturele bovenbouw

Gebruik TERECHT, de online databank met FAQ’s die jou de weg wijst naar de culturele bovenbouw. Voor vaak gestelde vragen én antwoorden over thema’s als inclusie, geldzaken, amateurkunsten, talentontwikkeling …