kunst
OPROEP

Kunst in opdracht in de publieke ruimte

Wil jij kunst een plek geven in de publieke ruimte, en zo een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst? Dien ten laatste op 17 januari 2022 een subsidiedossier in, bij de Vlaamse overheid.

Kunst in de publieke ruimte

Je geeft een professionele kunstenaar de opdracht een kunstwerk te maken voor de publieke ruimte. Het kan een permanent of tijdelijk kunstwerk zijn, zowel materieel als immaterieel. Het kunstwerk heeft een maatschappelijke meerwaarde.

In het relanceplan Vlaamse Veerkracht geeft de minister van cultuur ruimte voor deze projectoproep, die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstprojecten in de publieke ruimte mogelijk maakt.

Wie kan indienen?

Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen een aanvraag indienen. Je werkt samen over de grenzen van sectoren heen. Een natuurlijke persoon kan met een idee naar een potentiële aanvrager stappen en partner zijn in een samenwerkingsverband.

Wanneer kan je indienen?

De procedure verloopt in twee fases. In een 1e fase dien je een aanvraagdossier in tegen ten laatste maandag 17 januari 2022 om 23.59 u.

Krijg je een positief advies? Dan start de 2e fase: een ontwikkelingstraject, dat eindigt met het inhoudelijke op scherp stellen van je dossier. Je bepaalt dan ook het definitieve subsidiebedrag.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.