Ligt jouw netwerk wakker van de energiecrisis?
GE/SPOT

Ligt jouw netwerk wakker van de energiecrisis?

In 2023 wil OP/TIL inspireren rond ecologische duurzaamheid. Maar, van de huidige energiecrisis krijgen wij nu al kopzorgen… En, dat op alle mogelijke fronten: thuis, op het werk, in de theaterzaal of de bibliotheek en ook bij de verenigingen. 

Belangenbehartigers De Federatie, oKo en Cult! deden bevragingen bij hun achterban of brengen het thema onder de aandacht. Bij Pulse vind je concrete tips om jouw partners te ondersteunen, of zelf aan de slag te gaan. Een overzicht. 

Laat je verenigingen niet in de kou staan

De Federatie stimuleert lokale overheden en verenigingen om samen maatregelen te treffen om de energiecrisis de baas te kunnen. Want door de krachten te bundelen en de lange termijn voor ogen te houden, kunnen we toch vooruit.

De Federatie inspireert de komende weken met goede praktijken en (hart)verwarmende verhalen en zet je alvast op weg met concrete tips.

Kunstensector trekt aan de alarmbel 

Ook het overleg Kunstenorganisaties (oKo – belangenbehartiger van de kunstensector) roept op tot snelle en efficiënte maatregelen. Ze plaatsen de huidige energiecrisis binnen een groter geheel aan crisissen – stijgende energieprijzen, maar ook: inflatie, stijgende bouwprijzen, duurdere lonen, …- en roepen daarbij de Vlaamse en lokale overheden op om de kunstensector blijvend te ondersteunen. Ze erkennen de inspanningen die lokale besturen doen voor de sector en roepen op om zeker nu niet af te bouwen, maar wel nog verder te versterken. Zo blijft cultuurparticpatie bovenaan de agenda.

Cultuurcentra stellen een dalende ticketverkoop vast

De energiecrisis vertaalt zich bij de meeste culturele centra vooral in een dalende ticketverkoop. Die kreeg al een deuk na corona en is ongetwijfeld ook binnen het bredere plaatje te plaatsen. En het is zeker een gedeelde vaststelling dat de verkoop niet volledig hersteld is. 

De concrete maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden, zijn uiteenlopend: ledverlichting aanschaffen, verwarming omlaag, werknemers dichter bij elkaar of samen in één kantoor, gesprekken met artistieke productie… Maar, ook zaken die een grotere impact hebben op de werking, zoals medewerkers niet vervangen, heroverwogen investeringsbudgetten, hogere ticketpijzen, …

De resultaten van de bevraging werd gedeeld met aangesloten Cult!-leden. Voor meer details, neem contact op via info@cult.be.

Cultuurzaam: inspiratie en tips? 

Pulse Transitienetwerk ondersteunt de sector naar een meer duurzame samenleving. Een focus op meer ecologische infrastructuur is daar een onderdeel van. Op Cultuurzaam bundelen ze inspiratie en tips om energieverbruik onder de loep te nemen. De energiescan is gericht op de jeugdlokalen, maar ook bruikbaar in de cultuursector. En, op 26 oktober krijgt het jeugdwerk concrete tips in een webinar om de infrastructuur energiezuiniger te maken en de energiefactuur te verlagen.

De initiatieven van Pulse richten zich op dit moment nog naar de jeugdsector. Ze bekijken ook hoe ze die ondersteuning kunnen uitbreiden naar de sectoren cultuur en media. Op dit moment werkt Pulse ook aan een nota met beleidsaanbevelingen voor het verduurzamen van de infrastructuur, voor het kabinet Jambon en het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.