Bart Noels

Onderzoek & regiowerking, Europese culturele hoofdsteden

Op dit moment bereiden vier Vlaamse steden, Brugge, Gent, Kortrijk en Leuven, hun kandidatuur voor in het kader van Europese Culturele Hoofdstad 2030. Zij doen dat niet alleen, maar betrekken daarin ook de regio.

OP/TIL heeft de opdracht om regionaal samenwerken te ondersteunen en wil daar ook in dit kader op inzetten. Tegelijkertijd wil OP//TIL in kaart brengen welke effecten de kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad heeft op de relatie tussen de stad en de omliggende regio.

Bart versterkt het team als freelancer.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.