Gwennan Dekens

Adjunct-directeur en regioconsulent

Gwennan is regioconsulent voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Zender en Druivenstreek, en voor de referentieregio Oost-Brabant

Wat betekent samenwerken voor jou?
1+1= 3. In een samenwerking moet je investeren en dat kost eerst wat energie, maar je haalt er nadien zoveel meer uit. En je mag dat ook voor ogen houden. Je hoeft niet samen te werken als het geen meerwaarde oplevert, dan doe je het zelf al goed genoeg. Het wordt pas wonderlijk als je elkaar versterkt.

Hoe kunnen cultuur en natuur elkaar optillen?
De vraag is of we veel ‘echte’ natuur hebben in Vlaanderen: echt als in ongerept, uitgestrektheid, landelijkheid, bebossing… De kunst is om wat er wél is te appreciëren en daar kan cultuur helpen verbeelden.

Inspirerende werkingen?
‘Weg van Water’ was een kunst- en bewustmakingsproject uit 2015 langs het kanaal Brussel-Willebroek van Vilvoorde tot Kapelle-op-den-Bos. Het belevingsproject bracht natuur, amateurkunsten en kunst in de openbare ruimte samen en herwaardeert zo de natuur in de verstedelijkte Noordrand van Brussel.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.