Mehdi Maréchal

(Regio)consulent en medewerker kennis

Mehdi is de regioconsulent voor referentieregio Vlaamse Ardennen, inclusief intergemeentelijk samenwerkingsverband Route 42, en voor de Denderregio, inclusief Dijk92. Daarnaast mag je Mehdi ook aanspreken vanuit referentieregio Antwerpen (ook vanuit IGS Zuidrand), én is hij de partner in crime voor de Merode.

Wat betekent samenwerken voor jou?
Samenwerken is verandering realiseren, vanuit gedeelde noden en vanuit gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is cruciaal voor een échte samenwerking en gedeeld eigenaarschap. Helaas wegen niet alle stemmen in de samenleving evenveel. Het is belangrijk om individuen en organisaties te versterken die we nu te weinig horen.

Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
Bijdragen aan een samenleving waarvan de verschillende organisaties, instellingen, besturen en instituten representatiever zijn. Niet vanuit een caritatieve of emancipatorische bezorgdheid, wél vanuit de erkenning van het enorme (onbenutte) potentieel en authentieke competenties.

Inspirerende werking?
De Fabrica Metropoliz in Rome is een leegstaande vleeswarenfabriek waar honderden vluchtelingen, Roma en mensen zonder papieren samenwonen. Kunstenaars en vrijwilligers bieden er onderwijs en gezondheidszorg. Het is een unieke plek waar huisvesting, onthaal, kunst, activisme, zorg en socio-cultureel werk elkaar ontmoeten. Een microkosmos van verbondenheid over de grenzen van sectoren, disciplines, nationaliteiten, talen, religies… heen. Een experiment in anders samenleven. In België vind ik diezelfde drive terug in organisaties als Globe Aroma en Doek vzw.

 

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.