regionale doorbraak
OPROEP

Regionaal samenwerken — regionale doorbraken

Het Labo Regiovorming van VVSG zoekt inspirerende regionale doorbraken. Regio’s of subregio’s kunnen een voorstel indienen. Lokale besturen, Vlaamse overheidsinstanties, provincies en/of cruciale maatschappelijke actoren in gebiedscoalities werken samen om doorbraken te forceren. Ook op het vlak van cultuur. Dien ten laatste op 12 juni 2022 je projectvoorstel in.
 

Labo regiovorming

Het Labo Regiovorming van VVSG zoekt inspirerende regionale doorbraken. VVSG zoekt regio’s of subregio’s waar lokale besturen klaar zijn om samen strategische doorbraken te realiseren, met burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen …, en andere overheidsinstanties.

Welke ondersteuning krijg je?

De ondersteuning van het Labo Regiovorming focust zich primair op het (inter)bestuurlijk proces en de voorwaarden tot succes op dat vlak, bijvoorbeeld instrumenten, interbestuurlijke dialoog en afsprakenkaders. De financiële ondersteuning bedraagt € 25.000. Deze middelen worden aangewend voor consultancy en expertenvergoeding.

Voorbeeld

Referentieregio Gent zorgt met hun doorbraaktraject voor een betere afstemming en samenwerking op vlak van erfgoed en cultuur.

Verbindende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.