relance cultuursector
DE BLIK VAN ...

Relanceplan cultuursector — Een pleidooi voor samenwerken vanuit de eigen sterktes

oktober 2020 — Op donderdag 22 oktober sprak Lien Verwaeren, directeur van OP/TIL, in de hoorzitting van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Welke punten benadrukte OP/TIL voor een sterk relanceplan voor de cultuursector?

Hoorzitting relanceplan cultuursector

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vroeg ook de collega’s van Cultuurloket, de Artiestencoalitie, oKo, de crisiscel Cultuur, Vlaams Audiovisueel Fonds, SARC, Literatuur Vlaanderen en de Alliance Belgian Event Federations naar hun mening, over de voorstellen van oppositie en meerderheid voor een sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector.

Samenwerken vanuit lokale en regionale sterktes

We zitten nog midden in de crisis. Daarover was iedereen het eens. OP/TIL erkende het belang van de nodige economische en fiscale modellen. En, ook een maatschappelijke relance is belangrijk, door:

  • Extra versterking van de lokale besturen om het lokale verenigingsleven te ondersteunen, in al zijn facetten;
  • Het inzetten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur als partners met regionale expertise.

Een goede lokale humuslaag is levensnoodzakelijk voor het hele culturele ecosysteem. En, samenwerken over de grenzen van sectoren en gemeenten heen is in deze moeilijke tijden meer dan nodig. Daartoe moet de overheid zorgen voor flexibele kaders die maatwerk toelaten. 

OP/TIL wil een partner zijn voor het beleid om hier verder over na te denken en de sector ook actief te ondersteunen.

Lien Verwaeren
Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.