GEMEENTEN WERKEN SAMEN

Wat is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband?

Binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) werken verschillende lokale besturen samen, rond cultuur. Het IGS heeft een coördinerende en ondersteunende rol. Het is een netwerk dat culturele actoren in de regio verbindt, zo lokale actoren versterkt én bruggen bouwt naar andere sectoren.

Netwerk mét regierol

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in hun regierol, voor een periode van 6 jaar. Het gaat om de volgende samenwerkingsverbanden: Neteland, Midden-Limburg, Cultuurnetwerk Kempen, COMEET, Cultuurregio Leie Schelde, Viertoren, Cultuuroverleg Ijzervallei, CO7, zuidwest, Ginter, BIE, Interwaas, Zuidrand, Route42, Druivenstreek, Noordrand, Cultuurregio Pajottenland-Zennevallei, Dijk 92 en de Merode.

Ben jij een culturele speler binnen één van deze regio’s? Klop gerust aan bij jouw intergemeentelijk samenwerkingsverband. Om partners te zoeken, om een link te leggen naar andere sectoren, om jouw projectidee voor te leggen …

Lerend netwerk van IGS’en

OP/TIL brengt deze regio’s en hun coördinatoren samen in een netwerk. We wisselen regelmatig kennis, ervaringen en vragen uit. Het doel? Meer, beter, anders stimuleren tot het maken en beleven van cultuur binnen de regio.

Subsidies

Een werkingssubsidie aanvragen voor een IGS, met een regierol in het bovenlokale culturele veld? De volgende ronde is pas in 2025.
Meer weten? Contacteer één van onze consulenten

CULTUUR VERBINDT

Vind jouw IGS op deze kaart Bekijken

GE/SPOT

Met OAZE creëert de intergemeentelijke samenwerking Ginter een oase voor vers talent uit de regio. Het project biedt ateliers, ruimte voor repetitie en presentatie, voor jonge kunstenaars.

ROSITA BOUSSEMAERE

Coördinator van CO7

Grote uitdaging?

CO7 ondersteunt heel veel kleine spelers uit de regio. We willen ons netwerk verder uitbreiden, om nog meer culturele spelers te bereiken. Om linken te leggen met andere sectoren. Een goed evenwicht tussen die twee, wordt een belangrijke uitdaging. 

Favoriete culturele plek in jouw regio?

De bibliotheken zijn de meest nabije culturele plekken. Ze staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de burger. Ik hou van de sfeer van openheid en de dynamiek van onze bibliotheken. De gemeenten blijven investeren om van de bibs échte ontmoetingsplaatsen te maken.

Grensverleggende samenwerking?

We willen maatschappelijk kwetsbare groepen meer doen participeren. Door samenwerkingen op microniveau met lokale welzijnsactoren, willen we de welzijnssector dichter bij het cultuur- en erfgoedveld brengen.

BE/LICHT

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

algemene nieuwsbrief
nieuwsbrief projecten