coördinator erfgoed zuidwest
GE/ZOCHT

Vacature — coördinator COMEET/Cultuurregio Meetjesland

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband COMEET/ Cultuurregio Meetjesland zoekt een coördinator. Stuur je cv en motivatiebrief en de thuisopdracht ten laatste 28 juni 2023 naar rebecca.van.rechem@comeet.be.

Jouw takenpakket

Als coördinator sta je in voor de coördinatie en de dagelijkse werking van de organisatie COMEET/Cultuurregio Meetjesland en de verschillende deelgebieden binnen de werking. Binnen de afspraken met de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur stuur je de medewerkers aan, geef je hen verantwoordelijkheden binnen de uitvoering van de doelstellingen van de organisatie. Je zorgt voor een open communicatie en rapporteert aan het bestuur en de colleges van de aangesloten gemeenten. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de opvolging van financiële taken. Je vertegenwoordigt de cultuurregio op verschillende niveaus.

Over COMEET/Cultuurregio Meetjesland

COMEET (Cultuurregio Meetjesland) is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in negen gemeenten van het Meetjesland. COMEET telt vier grote lijnen waar we regelmatig buiten en tussen kleuren. COMEET is er voor bibliotheken (Regiobib Meetjesland), erfgoed (Erfgoedcel Meetjesland en IOED Meetjesland), (boven)lokaal cultuurbeleid en podia. Via ‘UiT in het Meetjesland’ zet COMEET in op regionale cultuur- en vrijetijdscommunicatie en sinds 2017 zijn we de regionale trekker voor de UiTPAS Meetjesland.

COMEET ging van start met haar werking begin 2005 en kan dus al een rijke ervaring en traditie in culturele intergemeentelijke samenwerking voorleggen. Het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, stelt de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals COMEET tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, alsook cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Het decreet focust op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Centraal in het nieuwe decreet staat het begrip transversaliteit, wat kan begrepen worden als ‘verbinding’. Zowel tussen culturele sectoren en disciplines zoals kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van dit decreet ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Interesse? Stuur je cv, motivatiebrief, kopie van je masterdiploma en de thuisopdracht ten laatste op woensdag 28 juni 2023 per mail aan rebecca.van.rechem@comeet.be.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.