pitchen
reflectie

De blik van Fender — Verkoop je verhaal

Je verhaal verkopen, hoe doe je dat? Fender Rooms van OP/TIL sprak zijn netwerk aan en strikte een ondernemer en een theatermaker voor een workshop pitchen. Een reflectie nadien.

Je moet weten, het opzetten van deze workshop was … spannend. Omdat ik plots de kans kreeg om een workshop vorm te geven, als kersverse collega. En, omdat ik carte blanche kreeg. Het was meteen ook de aanleiding om mijn brede netwerk in te schakelen. 

Wat is een goede pitch? Op die vraag gaven theatermaker Salim Haouach en ondernemer Hassan Al Hilou een antwoord tijdens de workshop pitchen die we begin juni 2021 inplanden. Elk vanuit hun eigen expertise en invalshoek.

De doelgroep bepalen

Met deze workshop wilden we graag cultuurmakers aanspreken, individuele kunstenaars bijvoorbeeld, of de publiekswerker van een museum, of ook de programmator van een cultuurcentrum. Iemand zoals jij. En, ook niet-culturele ondernemers waren welkom. We hoopten zo om ideeën en blikken samen te brengen. Dat deed ik ook op voorhand, in een kleine klankbordgroep, waar ik culturele en andere ondernemers uit mijn eigen netwerk samenbracht. In die klankbordgroep zocht ik samen met de deelnemers naar een antwoord op de vraag: Wat verwachten cultuurmakers en ondernemers van zulk een workshop? 

Inspirerende brainstormsessie

Een groep van leeftijdsgenoten, actief in de culturele wereld en/of in de ondernemerswereld, leek mij een ideale start om de inhoud vorm te geven. De behoefte aan een workshop pitchen én de behoefte aan tips voor het verleggen van grenzen tussen de sectoren, bleek al snel uit het gesprek met deze jonge en diverse groep.

Hoe interessant ook, zo’n vooronderzoek. Deze brainstormsessie was heel inspirerend. Het idee om jongeren met wat moderatie samen te laten brainstormen, neem ik zeker mee voor toekomstige projecten. 

Cultuur & ondernemen

Wat mij het meeste is bijgebleven van deze sessie? Er zijn heel wat gelijkenissen en raakvlakken tussen de sectoren. Beide kunnen ze ingezet worden voor educatie bijvoorbeeld. En dit gaat zelfs verder. Ondernemen is werken vanuit een probleem en vanuit de oplossing voor het probleem winst genereren. Cultuur biedt evengoed oplossingen voor bepaalde problemen. Sterker nog: in de cultuursector zit de creativiteit om te  innoveren. Gebruik dit in je voordeel bij het opzetten van projecten!

“Ondernemen is werken vanuit een probleem en vanuit de oplossing voor het probleem winst genereren. Cultuur biedt evengoed oplossingen voor bepaalde problemen. Sterker nog: in de cultuursector zit de creativiteit om te  innoveren.”

Je netwerk aanspreken

Met de input van de klankbordgroep en de hulp van mijn netwerk zocht ik naar een begeleider. Er werd een combinatie voorgesteld van een cultuurmaker en een ondernemer. Dat werden de artistieke directeur van Ras El Hanout, een Molenbeeks theatergezelschap, en een jonge ondernemer die keynotespreker is voor onder andere Voka, UNIZO, VUB, … Hassan Al Hilou.

Wat ik onthoud

Tijdens de workshop werd me duidelijk dat we ons niet mogen laten vangen voor het statische idee van een pitch. Goed gestreken kledij, een powerpoint en een podium werken minder goed dan een goed gestreken stoffen mondmasker, een koffie en een zonnig terrasje. Idealiter neem je je gesprekspartner mee in je verhaal. Ga in gesprek. Zelfs al heb je maar 2 minuten: geef je gesprekspartner de kans om vragen te stellen, en meer te ontdekken.

De tip die bij mij op nummer 1 staat? Je hoeft niet altijd alle informatie te geven. Neem wél je tijd om het gevoel van je project over te brengen, geef je potentiële projectpartner zin om het project mee vorm te geven. Wat niet aan bod komt, daar kan je gesprekspartner altijd naar vragen.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.