avansa
CULTUREEL NETWERK

Vormingplus is nu Avansa

De 13 Vormingpluscentra dragen nu de naam Avansa. Bij de nieuwe naam hoort ook de baseline ‘samen naar beter’. Avansa werkt via verbinding aan een betere samenleving.

De kracht van verbinding

Met beter wil Avansa niet per se meer doen, het kan ook minder, of anders zijn. In het logo staat ook een streepje, of een linkje. Avansa gelooft sterk in de kracht van verbinding en wil werken aan een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving.

“De nieuwe naam klinkt activerend en de baseline verwijst naar een proces, naar verandering.”

Liesbeth Provoost van Avansa Oost-Brabant

Maatschappelijk relevante thema’s

Buren die samen gaan voor meer diversiteit, of autodelen. Burgers die mee aan tafel zitten rond de herbestemming van hun parochiekerk. Of samen nadenken over thema’s als psychische gezondheid, gevangenisstraffen, solidariteit, polarisatie en populisme.

Avansa brengt mensen samen en maakt ze sterker. De focus ligt op maatschappelijk relevante thema’s. Nieuwe, kritische stemmen en verbeelding krijgen alle kansen.

Vernieuwde opdracht, vernieuwde naam

In 2017 daagde de Vlaamse Overheid de Vormingplussen uit om hun kernopdrachten te herformuleren. Die inhoudelijke vernieuwing heeft nu ook een nieuwe naam: Avansa.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.