onderzoek

Landschaptekening OP/TIL brengt bovenlokaal cultuurwerk in beeld

juni 2024 — OP/TIL kreeg de opdracht om een landschapstekening te maken van de bovenlokale culturele ruimte. OP/TIL ging hiervoor uitgebreid in gesprek en overleg met spelers die binnen de bovenlokale ruimte aan de slag zijn. We polsten onder meer naar hun drijfveren om bovenlokaal te werken, naar wat goed en minder goed loopt, en brachten ook alle ontwikkelingsnoden en nood aan ondersteuning in kaart.

Pionierswerk, want de bovenlokale culturele ruimte is geen af te bakenen sector, wel een complex samenspel van culturele dynamieken, netwerken en samenwerkingsverbanden. Wat al deze netwerken doen (of niet doen), bepaalt het beeld van de bovenlokale culturele ruimte. In deze eerste fase willen we vooral in beeld brengen wat er nu is.

In de landschapstekening maakten we ook een kwantitatieve en kwalitatieve foto van de gesubsidieerde actoren binnen het bovenlokaal cultuurdecreet. We deden dit zowel voor de bovenlokale cultuurprojecten als voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een bovenlokale cultuurwerking (kortweg: IGS’en met bovenlokale cultuurwerking). Meteen een naslagwerk dat inzichten oplevert over de praktijken, actoren, projecten en dynamieken binnen de bovenlokale culturele ruimte, en de ontwikkelingen in de eerste drie werkjaren van het bovenlokale cultuurwerk.

De input uit het werkveld leverde boeiende inzichten op. Die kan iedereen gebruiken om de eigen organisatieontwikkeling en dienstverlening verder uit te bouwen. Zowel nieuwe als al aanwezige spelers op het terrein kunnen leren uit de ervaring en aanpak van de huidige spelers. Maar ook de Vlaamse overheid kan inspiratie halen uit deze landschapstekening.  

De goesting om nog dieper in de materie te duiken, is aangescherpt. Graag kijken we, op basis van deze eerste ‘nulmeting’, samen met de Vlaamse overheid en het bovenlokale culturele werkveld welke punten interessant zijn om verder uit te werken en te onderzoeken. 

Duik zelf in onze landschapstekening en download het document hier:

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.