FEEST

5 jaar grensverleggend samenwerken

Je droomt ervan om je culturele werking anders aan te pakken.

Inclusiever, grootser, of net kleiner. Soms trager. Maar vooral: nooit alleen, altijd samen. Weg van je eiland.

Je breekt uit, verlegt je grenzen en slaat de handen in elkaar. Met die cultuurcollega van de buurgemeente. Met de directrice van een woonzorgcentrum. Met de boswachter. Met de straathoekwerker. Met de turnlerares.

Je wil een groep jongeren een podium geven. Zodat hun talenten een publiek krijgen. Je wil vurig nieuwe publieken betrekken bij de uitwerking van een muzikaal programma in je gemeente.

Je wil samenwerken over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen.

Je daagt jezelf minstens een beetje uit.

“Door samen te werken, deel je expertise, heb je meer middelen en kan je alles grootser aanpakken.”

Door samen te werken, kan je inspraak creëren, en zo bepaalde doelgroepen versterken. Je pakt samen relevante maatschappelijke tendensen of uitdagingen aan. 

Je zet mensen in beweging, brengt groepen in contact die elkaar anders niet zouden ontmoeten. 

Of je geeft een podium en een stem aan nieuwe talenten, stimuleert participatie en eigenaarschap.

Je versterkt het maatschappelijke weefsel.

“Samen heb je een breder speelveld, en een bredere impact.”

Meer dan 200 bovenlokale cultuurprojecten zetten sinds 2020 samenwerkingen op. Over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen.

19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bundelden de krachten van verschillende gemeenten, creëerden ruimte voor verbeelding, zochten naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen binnen de regio.

2024 is het jaar van applaus
2024 is 5 jaar ‘grensverleggend samenwerken’
2024 is 5 jaar de dingen anders durven doen
2024 is 5 jaar OP/TIL

En dat vieren we. De komende maanden zetten we opnieuw grensbrekers in de kijkers. We delen verhalen over de meerwaarde van grensverleggend samenwerken, verklappen geheimen en halen herinneringen op.

Ontdek de verhalen via Instagram.
Krik je kennis op over de intergemeentelijke samenwerkinsgverbanden via Linkedin.
Duik onze website in.
Wil je zeker niks missen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Het hoogtepunt, dat is OP/HEF, op 10 oktober 2024.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.