Documenten

Login
welzijn

5 inzichten uit IN/DIALOOG — Hoe en waar ontmoeten cultuur en welzijn elkaar?

Op 8 september 2022 bracht OP/TIL met IN/DIALOOG 30 cultuur- en welzijnswerkers bij elkaar in Aalst. We openden het gesprek met twee warme verhalen. Aan de hand van verkennende en waarderende methodieken gingen we uitgebreid in gesprek. We bundelden deze 5 inzichten.

Lees de 5 inzichten

Onderwerp

cultuur & welzijn

Datum

19 september 2022

Auteur(s)

Alle sprekers en deelnemers aan IN/DIALOOG op 8 september 2022, samengevat door OP/TIL

welzijn, de ervaren blik

De ervaren blik – “Cultuur is een basisbehoefte”

Op een late zomerdag in augustus maakt Kaat Hermans tijd voor ons. Later die dag moet ze nog even aan Straatwijs werken, de straatkrant van Gent. De krant geeft de mens op straat een gezicht. Kaat kent die gezichten maar al te goed, ze werkte vier jaar als straathoekwerker. Ze spreekt dan ook over onze gasten, haar mensen die ze niet zozeer een stem, wel een forum wil geven. Ook in haar huidige job als signaalwerker voor de stad Gent.

Kijk in de glazen bol

Onderwerp

cultuur & welzijn

Datum

16 september 2022

Auteur(s)

Inge Van de Walle

theater, welzijn, de ervaren blik

De ervaren blik – “Net dan kan je iets doen, als je buiten de impliciete logica van een organisatie valt”

Simon Allemeersch kwam op bezoek. Hij is theatermaker bij Lucinda Ra. Iemand die de rafelranden opzoekt, daar waar het schuurt, waar het niet meer vanzelfsprekend is. Op zoek naar nieuwe, andere vormen, en dus naar betekenis. We vroegen hem: Wat gebeurt er als je meeleeft met de mensen in een leefgroep in de psychiatrie, of met de bewoners in een sociaal woonblok in het Gentse?

Kijk in de glazen bol

Onderwerp

cultuur & welzijn

Datum

18 augustus 2022

Auteur(s)

Nimfa Tegenbos

regionaal samenwerken

Regiovorming — Impact op bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

In februari 2022 hakte de Vlaamse Regering de knoop van de regiovorming door. 15 regio’s maken definitief komaf met het lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Welke impact heeft deze beslissing op de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Cultuur?

Lees meer

Onderwerp

Regiovorming

Datum

11 augustus 2022

Auteur(s)

Lien Verwaeren

regionaal samenwerken

Regiovorming — Vlaanderen grijpt in op bestuurlijke verrommeling

In februari 2022 hakte de Vlaamse Regering de knoop door van de regiovorming. 15 regio’s maken definitief komaf met het lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Maar hoe werden die regio's gevormd, en wat betekent dat voor het beleidsdomein Cultuur?

Lees meer

Onderwerp

Regiovorming

Datum

4 augustus 2022

Auteur(s)

Lien Verwaeren

bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 6

Minister Jambon besliste in de 6e ronde om steun toe te kennen aan 23 bovenlokale cultuurprojecten.

Leer de projecten kennen

Onderwerp

Ronde 6 projectoproep decreet Bovenlokale Cultuurwerking

Datum

22 juni 2022

Auteur(s)

Mehdi Maréchal

regionaal samenwerken

De bibliotheek als derde plek — nulmeting door 7 Stuifzand-bibliotheken

Op 17 mei 2022 liet Stuifzand bibliothecarissen uit heel Vlaanderen proeven van alles wat ze ontdekten in het Eramus+ project 'Expeditie Community Librarian' over de bibliotheek als derde plek. De (belevings)bib van Laakdal was hiervoor de uitgelezen plek.

Lees meer

Onderwerp

Derde plek

Datum

21 juni 2022

Auteur(s)

Elke Van lent

welzijn

5 inzichten uit IN/DIALOOG — Hoe slaan cultuur en welzijn blijvend de handen in elkaar?

Op 31 mei 2022 bracht OP/TIL met IN/DIALOOG 20 cultuur- en welzijnswerkers bij elkaar in Lier. Hoe slaan cultuur en welzijn blijvend de handen in elkaar? Lees de 5 inzichten.

Lees de 5 inzichten

Onderwerp

cultuur & welzijn

Datum

13 juni 2022

Auteur(s)

Alle sprekers en deelnemers aan IN/DIALOOG op 31 mei 2022, samengevat door Inge Van de Walle

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Wachtwoord

Druk ENTER om in te loggen