Documenten

debat, event

De Zaak Cultuur — Hoe zorg je dat iedereen groeikansen krijgt in cultuur, zowel in een dorp als in de stad?

Op 2, 3 en 4 december 2020 lieten heel wat cultuur- en beleidsmakers hun stem horen tijdens De Zaak Cultuur. OP/TIL gaf mee vorm aan de kamer rond groeikansen in cultuur.

Lees het verslag

Onderwerp

Groeikansen in cultuur

Datum

3 december 2020

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download
publicatie

Inspiratiegids Music is the Answer

Music Is The Answer, een publicatie van VI.BE, is een hands-on gids voor gemeenten en steden. De gids geeft inzicht in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid.

Krijg enkele verbindende voorbeelden

Onderwerp

Muziekbeleid

Datum

28 oktober 2020

Auteur(s)

Sylvia Matthys

projecten, tips

Een goedgekeurd project. Wat nu?

Een goedgekeurd project. Wat nu? Je ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid voor je bovenlokaal cultuurproject. Vind hier enkele aandachtspunten bij de uitrol en verantwoording van je project.

Geef mij die tips

Onderwerp

Projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten

Datum

27 oktober 2020

Auteur(s)

Leonie Lanssens

event

Optillende ingrediënten — 2020

Het inspiratie- en netwerkevent OP/HEF is een feit. Op 8 oktober 2020 verzamelden ruim 70 cultuurmakers in De Hoorn in Leuven, samen met een veelvoud aan online deelnemers. De oogst van OP/HEF, een verzameling optillende ingrediënten.

Verruim je blik

Onderwerp

Optillende ingrediënten

Datum

26 oktober 2020

Auteur(s)

Alle sprekers en deelnemers aan het event van 8 oktober 2020

Document in PDF:

Download

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.