Documenten

publicatie

Inspiratiegids Music is the Answer

Music Is The Answer, een publicatie van VI.BE, is een hands-on gids voor gemeenten en steden. De gids geeft inzicht in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid.

Krijg enkele verbindende voorbeelden

Onderwerp

Muziekbeleid

Datum

28 oktober 2020

Auteur(s)

Sylvia Matthys

tips

Een goedgekeurd project. Wat nu?

Een goedgekeurd project. Wat nu? Je ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid voor je bovenlokaal cultuurproject. Vind hier enkele aandachtspunten bij de uitrol en verantwoording van je project.

Geef mij die tips

Onderwerp

Projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten

Datum

27 oktober 2020

Auteur(s)

Leonie Lanssens

event

Optillende ingrediënten — 2020

Het inspiratie- en netwerkevent OP/HEF is een feit. Op 8 oktober 2020 verzamelden ruim 70 cultuurmakers in De Hoorn in Leuven, samen met een veelvoud aan online deelnemers. De oogst van OP/HEF, een verzameling optillende ingrediënten.

Verruim je blik

Onderwerp

Optillende ingrediënten

Datum

26 oktober 2020

Auteur(s)

Alle sprekers en deelnemers aan het event van 8 oktober 2020

Document in PDF:

Download
ge/kend

19 culturele netwerken, met unieke kenmerken én gedeelde uitdagingen

Sinds januari 2020 werken 19 erkende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan meer cultuur. Over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. Tijd voor een uitgebreide voorstelling van deze groep, hun uitdagingen én ambities.

Leer de 19 netwerken kennen

Onderwerp

intergemeentelijk samenwerken

Datum

16 oktober 2020

Auteur(s)

Benedikte De Vos

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.