Documenten

Login
onderzoek, publicatie

Landschaptekening OP/TIL brengt bovenlokaal cultuurwerk in beeld

OP/TIL kreeg de opdracht om een landschapstekening te maken van de bovenlokale culturele ruimte. OP/TIL ging hiervoor uitgebreid in gesprek en overleg met spelers die binnen de bovenlokale ruimte aan de slag zijn. We polsten onder meer naar hun drijfveren om bovenlokaal te werken, naar wat goed en minder goed loopt, en brachten ook alle ontwikkelingsnoden en nood aan ondersteuning in kaart.

Lees meer

Onderwerp

Landschapstekening

Datum

11 juni 2024

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download
financiering, bovenlokale projecten, tips

Hoe begroot ik mijn kleinschalig bovenlokaal project?

We durven het al eens onderschatten of er op zijn minst veel te laat aan beginnen: de begroting van projecten. Het lijkt misschien niet zo cruciaal of slechts de kers op de taart, maar met een goede begroting staat of valt een project. Wat is dan een 'goede' begroting? En hoe begin je eraan? In dit artikel krijg je enkele eenvoudige tips en bieden we je wat meer inzicht in de basisbeginselen van het 'begroten'. Vervolgens gaan we dieper in op de specifieke vereisten voor de oproep van de kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten.

Lees meer

Onderwerp

Begroting

Datum

6 juni 2024

Auteur(s)

Mehdi Marechal

beleid

Nieuw bovenlokaal cultuurdecreet

Op vrijdag 26 april 2024 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet, inclusief het uitvoeringsbesluit, definitief goed. 

We bundelden de grootste verschillen voor de bovenlokale projectsubsidies en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) tussen het decreet van 2018 en het nieuwe decreet in een handig overzicht. 

Lees meer

Onderwerp

Bovenlokaal Cultuurdecreet

Datum

3 juni 2024

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download
intergemeentelijk

Hoe betrek je centrumsteden sterker bij intergemeentelijke samenwerking rond cultuur?

KULeuven - Instituut voor de overheid onderzocht, op vraag van OP/TIL, de rol van centrumsteden in intergemeentelijke samenwerking rond cultuur. Via focusgroepen en diepte-interviews in regio’s met én zonder actieve samenwerking met een centrumstad, kwamen visies en ervaringen naar boven.

Lees meer

Onderwerp

Intergemeentelijk samenwerken

Datum

28 mei 2024

Auteur(s)

Benedikte De Vos

Document in PDF:

Download
intergemeentelijk

Tool / Samenwerken binnen een projectvereniging? Maak je samenwerking formeel

Heb je beslist dat je met verschillende lokale besturen wil samenwerken rond cultuur? En wil je daarvoor graag subsidies ontvangen binnen het Bovenlokale Cultuurdecreet? Bereid je goed voor een maak je samenwerking formeel. Hoe je dat doet? We helpen je verder met een aantal sjablonen.

Lees meer

Onderwerp

Intergemeentelijk samenwerken

Datum

6 mei 2024

Auteur(s)

OP/TIL

bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 10

Minister Jambon keurde 23 bovenlokale cultuurprojecten goed, die waren ingediend tijdens de 10e projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten op 15 november 2023.

Leer de projecten kennen

Onderwerp

Ronde 10 projectoproep decreet Bovenlokale Cultuurwerking

Datum

18 april 2024

Auteur(s)

Mehdi Maréchal

ruimte

Verse cultuurplekken / leefbare dorpen en kleinstedelijke omgevingen: tips voor de cultuursector

Hoe ga je in gesprek over dorpse architectuur? En waarom is een nieuwe kijk op wonen en leven in dorpen zo belangrijk? Hoe kan de cultuursector wegen op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dorpen en kleine stedelijke omgevingen?

Lees meer

Onderwerp

Ruimte

Datum

9 april 2024

Auteur(s)

Inge Van De Walle

intergemeentelijk

Tool / Overtuig je lokaal bestuur met een engagementsverklaring

Je wil het collega ven Burgemeester en Schepenen overtuigen om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te starten? Maar wat zet je in een engagementsverklaring?

Lees meer

Onderwerp

Werk samen & verbind

Datum

2 april 2024

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Wachtwoord

Druk ENTER om in te loggen