Documenten

Login
regionaal samenwerken, ge/kend

Grensverleggend samenwerken in de regio: de begrippen ‘bovenlokaal’, ‘regionaal’ en ‘intergemeentelijk’

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur is een vorm van regionaal samenwerken. Lees in dit artikel hoe de termen bovenlokaal, regionaal en intergemeentelijk zich tot elkaar verhouden.

Duik in de terminologie

Onderwerp

Grensverleggend samenwerken in de regio

Datum

22 maart 2021

Auteur(s)

Gwennan Dekens

regionaal samenwerken

Rapport bovenlokale netwerken in Vlaanderen

In opdracht van OP/TIL maakte IDEA Consult een landschapskaart van bovenlokale netwerken in Vlaanderen, met een meerwaarde voor culturele spelers en netwerken. Vind een overzicht van netwerken in de domeinen cultuur en vrije tijd, veiligheid en mobiliteit, zorg en welzijn en van netwerken voor streekontwikkeling.

Lees het rapport

Onderwerp

Regionaal samenwerken

Datum

22 maart 2021

Auteur(s)

IDEA Consult

Document in PDF:

Download

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Wachtwoord

Druk ENTER om in te loggen