bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 10

Minister Jambon keurde deze maand 23 nieuwe bovenlokale cultuurprojecten goed voor
een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro.

Er werden in totaal 54 ontvankelijke dossiers ingediend, wat in deze ronde voor een slaagpercentage van 43% zorgt, beduidend hoger dan in de vorige ronde, waar het slechts 36% bedroeg. Ook het totaal goedgekeurde bedrag ligt hoger dan de 2,5 miljoen euro uit de 9 e ronde. Deze 23 projecten kunnen vanaf 1 juli 2024 van start gaan, voor een periode van maximaal 3 jaar. Zoals in alle voorgaande rondes zien
we ook deze keer weer een ruime spreiding over de 5 Vlaamse provincies: er werden 7
projecten uit West-Vlaanderen goedgekeurd, 5 uit Oost-Vlaanderen, elk 4 uit Antwerpen en
Limburg en 3 projecten uit Vlaams-Brabant. Naar inhoud zien we de volgende tendensen:

Aandacht voor jongeren

Verschillende projecten leggen een focus op de jeugd of jonge makers/kunstenaars, zoals het project Skate Spot van de gemeente Wingene. Een kunstenaarscollectief cresamen met de skategemeenschap een (beskatebare) rondreizende foto-expo in de publieke ruimte én een skatemagazine. Het project is een proeftuin om in dialoog te gaan met een vaak niet-georganiseerde, nomadische en moeilijk te bereiken groep van jongeren.

In Giftshop van Plek vzw creëren en presenteren jonge kunstenaars werk dat geïnspireerd is
op uitdagingen rond toerisme en wijzen ze bezoekers de weg naar de minder bekende
plekken voor jongerencultuur in Gent en Brugge.

Majestik vzw werkt op het kruispunt van kunst, queerness en jonge makers. Met Queerlabs zetten ze ontwikkelingstrajecten uit gericht op jonge queer makers. Het resultaat is een lanceerplatform dat jong
queer en creatief talent de komende 2 jaar samenbrengt.

Vzw Sprookjes enzo heeft dan weer aandacht voor de allerkleinsten in het project Ssst, een immersieve kleutervoorstelling voor bibliotheken. Ze maken van de bibliotheek een avontuurlijke ruimte waarin kinderen de magie van het boek en het plezier van het (voor)lezen ervaren.

Er zit muziek in

Opvallend veel muziek in deze projectoproep, zoals in het project Limburg, het muzikaal paradijs van de Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth, dat in de regionale muziekacademies de harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek wil promoten bij jongeren.

Ook het Meander Festival wil kwalitatieve, akoestische luistermuziek en muziektheater van topkwaliteit aanbieden op gemeentelijk en regionaal niveau in de cultuurregio Leie-Schelde, en daarbij jonge beloftevolle muziektalenten een podium bieden. Het Wilde Westen laat met Klassiek en route klassieke muziek beleven in de landschappelijke context in de regio Westhoek en Kortrijk. Het publiek wordt meegenomen op begeleide fiets- en wandeltochten doorheen de typische verstilde landschappen in beide regio’s, met regelmatige muzikale haltes in bezienswaardige locaties uit het lokale erfgoed.

In de (ietwat ruimere) Meroderegio werken 8 folkorganisaties samen aan een driejarig project waarin ze hun zichtbaarheid verhogen, schaalvoordelen opzoeken, de kwaliteit van hun werking verbeteren en nieuwe publieken aantrekken. Dit allemaal binnen het project Folkwaarts! van vzw Wesp.

Absolutely Free Festival zet dan weer eerder de pop- en rockmuziek in het licht. In het pilootproject AFF Club, doen ze doorheen 3 cultuurseizoenen een onderzoek naar een toekomstbestendig model voor een muziekclub voor Limburg.

Het Internationaal Koorfestival Vlaanderen – Genk bouwt verder op de succesvol ingezette vernieuwing van het Internationaal Koorfestival in 2022, waarbij nieuwe samenwerkingen worden opgezet in het onderwijsveld, het kunstencentrum JESTER en een realistische uitbouw van digitale technologie. Zo wil het een connectie creëren tussen enerzijds de diverse aspecten van koorzang en anderzijds het Limburgse mijnerfgoed, organisaties in het sociaal-culturele werkveld en het nieuwe kunstencentrum JESTER.

Ons gedeeld verleden blijft inspireren

Roerend en onroerend erfgoed, ambachten en historische gebeurtenissen blijven ons hedendaags cultuurlandschap inspireren. Zo herdenkt Pixl vzw in het project Blik de 150e verjaardag van de oudste nog bestaande fotovereniging in België met een heus fotografiefestival van regionale fotografen en een retrospectieve van het werk van Carl Dekeyser.

De Gemeente Merksplas herdenkt de 80e verjaardag van de bevrijding via lezingen, boekvoorstellingen, reënactments, geleide wandelingen en expo’s met een
regionale uitstraling.

Atelier T uit Bierbeek werkt in het project Lang leve de zwarte kunst samen met het Industriemuseum Gent en met meesterdrukker Thomas Gravemaker (LetterpressAmsterdam), aan een nieuw elan voor de boekdrukkunst in Vlaanderen en Brussel. Dat doen ze door opleidingen te organiseren die plaatsvinden in Gent en Bierbeek, aangevuld met tussentijdse opdrachten, online sessies en plaatsbezoeken.

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis wil met het project VALVERDE (een samenwerking tussen
partners actief in beleidsdomeinen zoals erfgoed, cultuur en natuur) op een participatieve en cocreatieve manier het erfgoed, de verhalen en het vakmanschap van de valleigebieden van Gete, Demer en Dijle bij het brede publiek brengen.

Camerata producties maakt een gemeenschapsvormende theaterevocatie van de Sage van het Ros Beiaard met zowel professionals als socio-culturele verenigingen, scholen, verenigingen en individuen.

Vzw Het Vervolg zet in het project Mining history re-imagined een fotografisch onderzoek op naar het Limburgse (en nationale) mijnerfgoed door historische beelden uit archieven van verenigingen en lokale musea te her-creëren en te bundelen in een beeldvormend project, met als concreet resultaat een reizende expo, gedrukte en digitale publicaties

Zorg voor mentale kwetsbaarheid

Ge Durft! is een gedurfd project voor en door jongeren met een focus op mentale kwetsbaarheid. Cultuurcentrum Kortrijk, DURF2030 en Hogeschool Vives gaan een
samenwerking aan met culturele en sociale partners in regio Zuid-West Vlaanderen waarin jongeren actor worden en zelf durven. Samen met hen worden kleinschalige culturele projecten in gang getrokken die vertrekken vanuit hun wens en ambitie.

In een kwetsbare buurt in het Roeselaarse stadscentrum staat Villa Vandewalle, een lege art-
deco woning omgeven door een stadspark. CC De Spil installeert er over een periode van 3
jaar een broeikas. Een plaats van ontmoeting, onderzoek en cocreatie tussen kunstenaars
en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via diverse cocreaties met presentatie
wordt onderzocht hoe de verbinding te maken tussen kwetsbare doelgroepen en kunst, op
een duurzame manier en buiten de muren van een cultuurcentrum.

Cocreatie en participatie

Stamppot is een meerjarig sociaal-artistiek project van Kunstencentrum Nona uit Mechelen, gedragen door niet-professionele spelers en ondersteund door professionele begeleiders. Via de gedeelde, universele taal van theater reikt Stamppot artistieke ervaringen en methodieken aan die maatschappelijke inclusie bevorderen, drempels tot cultuurparticipatie verlagen en het welbevinden van kwetsbare deelnemers verhogen.

In het festival Tot in de stad zetten verschillende Gentse organisaties via vzw De Vergunning een gezamenlijk traject van 15 maanden op naar de presentatie van nieuwe cocreatieve projecten tijdens een festival in de publieke ruimte van Gent én daarbuiten. Het bestaat uit 6 cocreatieve projecten, 4
bovenlokale netwerk- en reflectiemomenten en een publicatie.

In november 2024 opent Abby Kortrijk, een nieuw, speels en meerstemmig museum voor
beeldende kunst, feestelijk de deuren met de openingsexpo ‘F**klore’. Via het project
Parésia/De Parade experimenteert Stad Kortrijk met nieuwe vormen van participatie, cocreatie en mede-eigenaarschap om het museum van de toekomst vorm te geven. Dit doen ze samen met een divers netwerk van gemeenschappen en organisaties binnen een participatief praktijkonderzoek.

Socio-culturele projecten vinden hun weg naar de bovenlokale cultuurprojecten

In deze ronde zitten ook enkele socio-culturele projecten met een sterke maatschappelijk engagement. Avansa Mid-Zuidwest slaat met W13, de Unie der Zorgelozen en Durf2030 de handen in elkaar voor het project dakloosheid ontcijferd, waarbij ze de bestaande beeldvorming over dakloosheid reframen en het nut van tijdelijk cultureel gebruik van leegstaande panden in een stedelijk centrum aantonen.

Vzw Het Uilekot wil met het project Veel begint bij luisteren (naar het gelijknamige boek van Dominique Willaert) de moeilijke samenlevingsproblemen in de Denderstreek aanpakken door dialoog te stimuleren via muziek en andere kunstvormen in alle diversiteit.


Alvast 23 bovenlokale cultuurprojecten die even uniek als divers zijn en die wachten om ontdekt, bezocht, bezichtigd, beleefd of beluisterd te worden.

Vraag subsidies aan

Heb je een idee voor een cultureel project? Misschien zijn de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten iets voor jou?

Mehdi Maréchal

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.