Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken is een vorm van bovenlokaal samenwerken, vanuit een geografische aanpak. Regionaal betekent dat jouw partners zich binnen eenzelfde regio bevinden, of rondom jouw gemeente.

Bovenlokaal samenwerken is een breed begrip, en heeft geen vaste definitie. Het verwijst naar een tussenruimte: het overstijgt de gemeentegrenzen, en is niet Vlaams.

Intergemeentelijk samenwerken

Wat is intergemeentelijk samenwerken? Verschillende lokale besturen werken samen, bijvoorbeeld rond cultuur.

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur.

Regiovorming

Om meer structuur te krijgen in de 2239 verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaalde Vlaanderen 15 referentieregio’s.

Meer info?

De Vlaamse Regering deelde Vlaanderen op in 15 regio’s.
Wat betekent dit voor jouw bestaand cultureel
samenwerkingsverband? Ook cultureel samenwerken binnen een regio? OP/TIL informeert en ondersteunt.

Word een grensbreker

Je werkt voor een cultuurcentrum, een bibliotheek of een dienst cultuur of vrije tijd. Je wil grenzen breken en samen met je culturele collega’s uit je regio uitdagingen aanpakken.

Neem deel aan GRENSBREKERS

Regierol

Over de grenzen van gemeenten heen

De intergemeentelijke samenwerkingen cultuur hebben een coördinerende en ondersteunende rol voor hun regio: een regierol. Ze zijn het aanspreekpunt voor iedereen die met cultuur bezig is in de regio.

Deze netwerken verbinden culturele spelers, versterken lokale actoren én bouwen bruggen naar andere sectoren. Iedere regionale en culturele context is anders. En dus ook de regierol.

Kennisbank

Wil je meer weten over regionaal samenwerken of over de regiovorming?

Subsidies

Ook voor jouw intergemeentelijke samenwerking

De Vlaamse overheid reikt subsidies aan voor intergemeentelijk samenwerken rond cultuur, binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Subsidies aanvragen? Vragen?

Brochure

Alle informatie over intergemeentelijk samenwerken rond cultuur bij de hand? Weten welke winst je haalt uit samenwerken over gemeentegrenzen heen? Tips voor een geslaagde samenwerking?

BE/LICHT

Jo Sollie

JO SOLLIE

Coördinator Cultuur Noordrand

Cultuur Noordrand verbindt als intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur de gemeenten Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem.

Grote uitdaging?

Cultuur Noordrand omvat 13 gemeenten met verschillende grote maar ook vele kleine culturele spelers. We willen iets betekenen voor al deze spelers.

Favoriete culturele plek in jouw regio?

De Noordrand van Brussel is rijk aan kerkjes, kastelen, oude industriële complexen en schitterende buitenlocaties. Cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken maken regelmatig gebruik van deze locaties. Een lezing, theatervoorstelling of concertje meepikken op zo’n locatie zorgt voor een aparte beleving.

Grensverleggende samenwerking?

Ik heb niet echt een voorkeur voor een bepaalde sector. Samenwerken betekent voor mij vooral SAMEN geloven in een project en SAMEN bouwen aan een project met vallen en opstaan. Dat kan voor mij met alle sectoren: culturele en niet-culturele.

“Gemeenten moeten elkaar vinden. Anders maak je die onderlinge generositeit niet waar. Een opdracht of verplichting vanuit de overheid is niet voldoende. En, je hebt een goed verhaal nodig.”

Janna Lefevere, Stuifzand