Bovenlokaal samenwerken

‘Bovenlokaal samenwerken’ is een breed begrip, en heeft geen vaste definitie. Het verwijst naar een tussenruimte: het overstijgt de gemeentegrenzen, en is niet Vlaams.

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken is een vorm van bovenlokaal samenwerken, vanuit een geografische aanpak. Regionaal betekent dat de partners zich binnen eenzelfde regio of omliggend bevinden.

Intergemeentelijk samenwerken

Intergemeentelijk samenwerken, is een vorm van regionaal samenwerken. Binnen deze samenwerkingsverbanden werken verschillende lokale besturen samen, rond cultuur.

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur:

Neteland, ECRU, CNEK, COMEET, Cultuurregio Leie Schelde, Viertoren, Cultuuroverleg Ijzervallei, CO7, zuidwest, Ginter, BIE midwest, cultuurtuin WAAS, Zuidrand, Route42, Druivenstreek, cultuur Noordrand, Cultuurregio Pajottenland-Zennevallei, Dijk 92 en de Merode.

Vlaanderen subsidieert hen voor een regierol: een coördinerende en ondersteunende rol voor hun regio. Deze netwerken verbinden culturele spelers in de regio, versterken lokale actoren én bouwen bruggen naar andere sectoren.

Iedere regionale en culturele context is anders. En dus ook de regierol. Wil je een algemeen beeld van die regierol?

Ook intergemeentelijk samenwerken?

De eerste datum voor het aanvragen van subsidies voor een bovenlokaal cultuurproject is 1 oktober 2025.

CULTUUR VERBINDT

Hulp nodig bij
het uitwerken van een cultureel project?
Op zoek naar partners?

Vind jouw intergemeentelijk verband
Wist je dat minister Bart Somers in maart 2021 Vlaanderen opdeelde in 17 referentieregio’s?
Vertel me meer

BE/LICHT

Koen Dekeukeleire

KOEN DEKEUKELEIRE

Coördinator bij Regiobibliotheek Route42

Grote uitdaging?

Ik zou graag zorgen voor een regionale vrijetijdspas, in combinatie met een gericht kansarmenbeleid.

Favoriete culturele plek in jouw regio?

Het Kasteel van Egmont sprak als kind al tot mijn verbeelding. Het was jaren mijn vaste werkplek en in het Egmontpark organiseren we het gezellige festival Jazz Zottegem.

Grensverleggende samenwerking?

Ik zou graag meer samenwerken met de domeinen jeugd en welzijn, om het zo het cultureel aanbod open te trekken naar een ruimer publiek.

“Je moet als regio een groep vormen. Gemeenten moeten elkaar vinden. Anders maak je die onderlinge generositeit niet waar. Een opdracht of verplichting vanuit de overheid is niet voldoende. En, je hebt een goed verhaal nodig.”

Janna Lefevere, Cultuurnetwerk Kempen