Cultureel netwerk

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur.

Binnen deze samenwerkingsverbanden werken verschillende lokale besturen samen, rond cultuur. Het IGS heeft een coördinerende en ondersteunende rol.

Het is een netwerk dat culturele actoren in de regio verbindt, zo lokale actoren versterkt én bruggen bouwt naar andere sectoren.

Intergemeentelijk samenwerken

Ben jij een culturele speler binnen één van deze regio’s?

Klop gerust aan bij jouw intergemeentelijk samenwerkingsverband of cultureel netwerk en til je culturele project op. Om partners te zoeken, om een link te leggen naar andere sectoren, om jouw projectidee voor te leggen …

Het gaat om de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Neteland, Midden-Limburg, Cultuurnetwerk Kempen (CNEK), COMEET, Cultuurregio Leie Schelde, Viertoren, Cultuuroverleg Ijzervallei, CO7, zuidwest, Ginter, BIE, cultuurtuin WAAS, Zuidrand, Route42, Druivenstreek, cultuur Noordrand, Cultuurregio Pajottenland-Zennevallei, Dijk 92 en de Merode.

Wil je zelf een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten?

CULTUUR VERBINDT

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur verbindt culturele actoren in de regio. Het versterkt lokale actoren én bouwt bruggen naar andere sectoren.

Vind jouw cultureel netwerk

WANNES DE LAENDER

Coördinator van Streekvereniging Zuidrand

Grote uitdaging?

Samenwerking in onze regio gebeurde de laatste jaren sporadisch en incidenteel. Met de bovenlokale cultuurwerking willen we structureel een link leggen tussen mensen, organisaties, disciplines en beleidsdomeinen.

Favoriete culturele plek in jouw regio?

Fort 5 in Edegem. Het is een plek waar erfgoed, cultuur, natuur en toerisme samenkomen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar zowel rust als drukte heerst. Een monumentaal bouwwerk met verborgen plekjes. Kortom, een plek die inspireert en verbindt.

Grensverleggende samenwerking?

Een samenwerking met welzijn, waarbij cocreatie en de verbindende kracht van cultuur ten volle wordt uitgespeeld.

BE/LICHT

Wannes De Laender

BE/LICHT

Michelle Segers

MICHELLE SEGERS

Medewerker cultuur en bouwkundig erfgoed

Grote uitdaging?

Verbinding meer vanzelfsprekend maken. Hierbij zal het belangrijk zijn dat we onze culturele en transversale actoren in de regio in kaart brengen, leren kennen en als partner betrekken bij deze bovenlokale cultuurwerking.

Favoriete culturele plek in jouw regio?

Cultuurhuis Altena in Kontich. De Kapel is een prachtig stukje onroerend erfgoed waar allerlei culturele activiteiten plaatsvinden. Het is een plaats waar mensen samenkomen en cultuur beleven. En, het ligt middenin een prachtig park.

Grensverleggende samenwerking?

Een samenwerking met een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED), waarbij cultuur gekoppeld wordt aan onroerend erfgoed en er inspirerende plekken ontstaan.