Bovenlokaal samenwerken

‘Bovenlokaal samenwerken’ is een breed begrip, en heeft geen vaste definitie. Het verwijst naar een tussenruimte: het overstijgt de gemeentegrenzen, en is niet Vlaams.

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken is een vorm van bovenlokaal samenwerken, vanuit een geografische aanpak. Regionaal betekent dat de partners zich binnen eenzelfde regio of omliggend bevinden.

Intergemeentelijk samenwerken

Intergemeentelijk samenwerken, is een vorm van regionaal samenwerken. Binnen deze samenwerkingsverbanden werken verschillende lokale besturen samen, rond cultuur.

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur:

Neteland, ECRU, Stuifzand, COMEET, Cultuurregio Leie Schelde, Viertoren, Cultuuroverleg Ijzervallei, CO7, zuidwest, Ginter, BIE midwest, cultuurtuin WAAS, Zuidrand, Route42, Druivenstreek, cultuur Noordrand, Cultuurregio Pajottenland-Zennevallei, Dijk 92 en de Merode.

Vlaanderen subsidieert hen voor een regierol: een coördinerende en ondersteunende rol voor hun regio. Deze netwerken verbinden culturele spelers in de regio, versterken lokale actoren én bouwen bruggen naar andere sectoren.

Iedere regionale en culturele context is anders. En dus ook de regierol. Wil je een algemeen beeld van die regierol?

Ook intergemeentelijk samenwerken?

De eerste datum voor het aanvragen van subsidies voor een bovenlokaal cultuurproject is 1 oktober 2025.

CULTUUR VERBINDT

Hulp nodig bij
het uitwerken van een cultureel project?
Op zoek naar partners?

Vind jouw intergemeentelijk verband
Wist je dat minister Bart Somers in maart 2021 Vlaanderen opdeelde in 17 referentieregio’s?
Vertel me meer

BE/LICHT

sara broucke
Sara Broucke

SARA BROUCKE

Coördinator bij Viertoren

Viertoren verbindt als intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur de gemeenten De Panne, Nieuwpoort, Koksijde en Veurne.

Grote uitdaging?

De culturele samenwerking tussen de gemeenten loopt al heel goed. Nu nog de andere sectoren betrekken bij projecten en structureel overleg.

Favoriete culturele plek in jouw regio?

Voor mij een zeer moeilijke keuze … Ik heb een voorkeur voor plaatsen waar de geschiedenis tot leven komt: de Duinenabdij, de grote markt in Veurne, de typische vissershuisjes …

Grensverleggende samenwerking?

Met mijn verleden als animator, monitor en leerkracht zou ik graag de jeugd bij projecten betrekken. Een intergenerationeel project lijkt me voor de regio heel waardevol.

“Je moet als regio een groep vormen. Gemeenten moeten elkaar vinden. Anders maak je die onderlinge generositeit niet waar. Een opdracht of verplichting vanuit de overheid is niet voldoende. En, je hebt een goed verhaal nodig.”

Janna Lefevere, Cultuurnetwerk Kempen