Wil je een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten?

Willen verschillende lokale besturen in jouw regio structureel samenwerken rond cultuur? Zijn ze ook bereid om eigen middelen te investeren? Dan kan je een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) cultuur oprichten.

De Vlaamse overheid gelooft in de meerwaarde van intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en erkende al 19 IGS’en cultuur, dankzij het decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Welke opdracht heeft een IGS?

Het IGS cultuur neemt een regierol op voor zijn regio. Het ondersteunt lokale cultuuractoren en neemt volgende opdrachten op: 

 • het brengt hen samen en verbindt
 • het faciliteert en ondersteunt culturele praktijken
 • het initieert, verspreidt en verduurzaamt culturele initiatieven
 • het stimuleert tot innovatie
 • het zorgt voor samenwerking met andere culturele (sub)sectoren, en andere beleidsdomeinen
 • het leidt kansengroepen toe naar het culturele vrijetijdsaanbod
 • het beoordeelt de ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Het IGS kan ook een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie opstarten.

Laat je inspireren door het voorbeeld van het IGS Cultuur Noordrand.

Basisvoorwaarden

Het IGS dient een cultuurnota in en stelt een regiocoördinator aan.

Een IGS cultuur heeft een bovenlokale relevantie:

 • het verbindt het lokaal cultuurbeleid en het Vlaamse niveau
 • het heeft oog voor regionaal maatwerk: de noden én troeven van jouw regio

Het IGS werkt cultuurbreed:

 • cultuurdiensten, cultuurhuizen en bibliotheken werken over de grenzen van de gemeenten samen
 • het IGS betrekt ook de culturele verenigingen
 • het bouwt aan een cultureel ecosysteem en stimuleert zo de samenwerking met andere beleidsdomeinen

Het IGS is een samenwerking van verschillende gemeenten, binnen eenzelfde referentieregio. 

 • samen tellen de gemeenten minimaal 85.000 inwoners

De gemeenten cofinancieren het IGS:

 • de maximale jaarlijkse werkingssubsidie van Vlaanderen bedraagt 0,9 euro per inwoner, met een minimumfinanciering van 100.000 euro.
 • samen leggen de gemeenten 75% van het gesubsidieerde bedrag door de Vlaamse overheid uit.
 • de gemeenten engageren zich voor een periode van 6 jaar

Wie kan subsidies aanvragen?

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband, mét rechtspersoonlijkheid:

Wanneer kan je subsidies aanvragen?

De eerstvolgende indiendatum is 1 april 2026, voor een erkenning als IGS cultuur vanaf 1 januari 2027.

Het decreet voorziet nog een tussentijdse indiendatum, halfweg de beleidsperiode (dus op 1 april 2029), voor de resterende drie jaar.

Opgelet!

Het decreet Bovenlokale Cultuurwerking is op dit moment in volle wijziging. Er kunnen nog kleine dingen wijzigen.

Bereid je voor met bovenlokale projectsubsidies

De Vlaamse overheid gelooft in de meerwaarde van intergemeentelijk samenwerken rond cultuur.

Via de bovenlokale projectsubsidies kan je lokaal bestuur zich al voorbereiden op een intergemeentelijke samenwerking.

Er zijn twee opties voor subsidies:

 • subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
 • subsidies voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Wil je weten welke van de twee subsidielijnen het best bij jouw project past?

Start eerst met het scherp stellen van de inhoud. Bepaal het doel van je project en de aanpak. Pas dan kijk je welke subsidielijn er het best bij past.

 • Check eerst de algemene criteria voor deze subsidies.
 • Je kan de 2 opties vergelijken. Lees hieronder nog eens de belangrijkste verschillen.
 • Wat is de beste indiendatum voor jouw project? Download dit schema:

Bovenlokale cultuurprojecten

 • Er zijn geen minimale of maximale bedragen.
 • Het project duurt maximaal 3 jaar.
 • Voeg een engagementsverklaring door de partners toe aan je dossier.
 • Samenwerken met andere sectoren (transversaal werken) is belangrijk.
 • Een beoordelingscommissie beoordeelt jouw project.
 • Na 5 maanden weet je of je dossier is goedgekeurd.

Kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

 • Je kan maximaal 25.000 euro subsidies aanvragen en het totale project mag maximaal 75.000 euro kosten.
 • Het project duurt maximaal 1 jaar.
 • Voeg een intentieverklaring van de burgemeester en Algemeen Directeur toe.
 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelt jouw project.
 • Na 3,5 maanden weet je of je dossier is goedgekeurd.

Nog enkele tips

 • Wil je intergemeentelijk samenwerken? Dan werken verschillende gemeenten uit jouw referentieregio samen.
 • Motiveer waarom intergemeentelijk samenwerken nieuw is voor het lokaal bestuur dat de subsidies aanvraagt.
 • Wil je een dossier opmaken voor een ‘bovenlokaal cultuurproject’ als voorbereiding op een IGS? De aanpak moet culturele subsectoren overstijgen.
 • Let op: de financiële inbreng van de lokale besturen is een must. Zorg voor engagements- of intentieverklaringen.
 • Wil je in één regio verschillende dossiers indienen? Stem met elkaar af.

Nog vragen?