Wil je een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten?

Willen verschillende lokale besturen in jouw regio structureel samenwerken rond cultuur? Zijn ze ook bereid om eigen middelen te investeren? Dan kan je een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) cultuur oprichten.

De Vlaamse overheid gelooft in de meerwaarde van intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en erkende al 19 IGS’en cultuur, dankzij het decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Welke opdracht heeft een IGS?

Het IGS cultuur neemt een regierol op voor zijn regio. Het ondersteunt lokale cultuuractoren en neemt volgende opdrachten op: 

 • het brengt hen samen en verbindt
 • het faciliteert en ondersteunt culturele praktijken
 • het initieert, verspreidt en verduurzaamt culturele initiatieven
 • het stimuleert tot innovatie
 • het zorgt voor samenwerking met andere culturele (sub)sectoren, en andere beleidsdomeinen
 • het leidt kansengroepen toe naar het culturele vrijetijdsaanbod
 • het beoordeelt de ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Het IGS kan ook een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie opstarten.

Basisvoorwaarden

Het IGS dient een cultuurnota in en stelt een regiocoördinator aan.

Een IGS cultuur heeft een bovenlokale relevantie:

 • het verbindt het lokaal cultuurbeleid en het Vlaamse niveau
 • het heeft oog voor regionaal maatwerk: de noden én troeven van jouw regio

Het IGS werkt cultuurbreed:

 • cultuurdiensten, cultuurhuizen en bibliotheken werken over de grenzen van de gemeenten samen
 • het IGS betrekt ook de culturele verenigingen
 • het bouwt aan een cultureel ecosysteem en stimuleert zo de samenwerking met andere beleidsdomeinen

Het IGS is een samenwerking van verschillende gemeenten, binnen eenzelfde referentieregio. 

 • samen tellen de gemeenten minimaal 85.000 inwoners

De gemeenten cofinancieren het IGS:

 • de maximale jaarlijkse werkingssubsidie van Vlaanderen bedraagt 0,9 euro per inwoner, met een minimumfinanciering van 100.000 euro.
 • samen leggen de gemeenten 75% van het gesubsidieerde bedrag door de Vlaamse overheid uit.
 • de gemeenten engageren zich voor een periode van 6 jaar

Wie kan subsidies aanvragen?

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband, mét rechtspersoonlijkheid:

Wanneer kan je subsidies aanvragen?

De eerstvolgende indiendatum is 1 april 2026, voor een erkenning als IGS cultuur vanaf 1 januari 2027.

Het decreet voorziet nog een tussentijdse indiendatum, halfweg de beleidsperiode (dus op 1 april 2029), voor de resterende drie jaar.

Bereid je voor met de hulp van OP/TIL

Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Via de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten kan je lokaal bestuur zich al voorbereiden op een intergemeentelijke samenwerking.

Welke subsidielijn past er bij jouw project?

Wat is de beste indiendatum voor jouw project? Download dit schema:

Stappenplan

Je hebt, samen met een handvol cultuurcollega’s, goesting om structureel samen te werken over de grenzen van gemeenten heen.

Bereid je goed voor met het stappenplan ‘Stap voor stap naar een intergemeentelijke samenwerking’.

Checklist engagementsverklaring

Je wil het college van burgemeester en schepenen overtuigen om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te starten.

Neem je lokaal bestuur mee in je verhaal. Maak werk van een engagementsverklaring.

Gebruik daarbij onze checklist.

Een cultuurnota opmaken

Met een cultuurnota vraag je werkingssubsidies aan voor de beleidsperiode 2027 tot met 2032.

De cultuurnota is de uitkomst van een beleidsplanningsproces

Hulp nodig?

Een vraag?

Heb je nog een vraag? Contacteer gerust een consulent van OP/TIL.

Consult op maat

Wil je advies op maat?