Informeren

Wat is een decreet? Wat betekenen woorden als transversaal en bovenlokaal? Past mijn praktijk binnen de subsidielijn Bovenlokale Cultuurwerking? Wij geven je graag een antwoord.

Ondersteunen

Hoe maak ik een vaag projectidee concreet en realistisch? Hoe maak ik mijn dossier sterker? Waar of hoe vind ik partners? Wij zijn jouw klankbord.

Inspireren

Waar vind ik goede voorbeelden? Wat zijn do’s-and-don’ts? Waar ontmoet ik andere spelers? Wij verzamelen best practices.

 • DavidTricot_©LucasDenuwelaere
 • MarnixTheys©LucasDenuwelaere
 • An-Sofie Gysemans
 • MaggyVerbinnen_©LucasDenuwelaere
 • RubenBenoit©LucasDenuwelaere
 • Saartje Hendrickx
 • “Seniorenslam versterkt het maatschappelijke weefsel. Slam poetry is meer dan een krachtig artistiek medium. Het zet mensen in beweging, brengt groepen in contact die elkaar anders niet zouden ontmoeten. ”
  David Tricot projectverantwoordelijke bij Urban Woorden
 • “Het intergemeentelijke samenwerkingsverband zuidwest bouwt aan een regio waar culturele en andere spelers intens samenwerken. We werken graag samen met Bolwerk, een inspirerende en verbindende organisatie.”
  Marnix Theys regiocoördinator zuidwest
 • “Samenwerken is je netwerk vergroten. Nieuwe partners geven nieuwe perspectieven en ideeën. Samenwerken is ook gewoon leuk! Ik krijg er energie van.”
  An-Sofie Gysemans Liers Cultuurcentrum
 • “Toen ik deelnam aan Seniorenslam werd ik 69 jaar. Een leeftijd om je dromen waar te maken. Ik vond het fijn om samen te werken met Urban Woorden. Energie en enthousiasme. Deze woorden passen bij de groep.”
  Maggy Verbinnen slam poet
 • “De ingrediënten voor een succesvolle samenwerking zijn vertrouwen in elkaars expertise, kennis en drive en een gelijk partnerschap. Zo’n samenwerking realiseert dan een diepere impact dan wanneer je solo in actie treedt.”
  Ruben Benoit regisseur bij Bolwerk
 • “Het Liers Cultuurcentrum is een ondersteunende thuis. Mijn theatergezelschap Warmoes krijgt logistieke en technische ondersteuning. We werken ook samen aan een positionering binnen het werkveld. En we zoeken oplossingen om drempels voor een jong publiek te verlagen.”
  Saartje Hendrickx Theatergezelschap Warmoes

OP/TIL is een steunpunt

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen: transversaal. Jouw culturele praktijk sterker maken. Optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!

OP/TIL is familie van Kunstenpunt, Faro, Socius, Pulse Transitienetwerk, Cultuurconnect, Demos … En toch weer anders.

In 2019 ging het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies aan:

 • Twee keer per jaar voor jouw unieke en grensverleggende cultuurprojecten.
 • Eén keer om de 6 jaar voor een culturele samenwerking tussen gemeenten. De volgende ronde is in 2025.
 • Voor een steunpunt. En dat is OP/TIL.
“Iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’.”

WAT IS OP/TIL?

“Een til is een plank, een brug. Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til, tille of bat is de naam voor een brug.”

OP/TIL is een netwerk

OP/TIL legt sterke verbindingen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. We leggen linken en besmetten graag tot samenwerken. Dat doen we samen met andere steunpunten en organisaties, die culturele spelers vertegenwoordigen. We bundelen de krachten. En tillen zo jouw culturele praktijk op. En, we hebben een directe band met de intergemeentelijke samenwerkingen rond cultuur.

OP/TIL stimuleert ontmoeting. Tussen een professionele theatermaker en een amateurkoor. Tussen de culturele centra van verschillende gemeenten. Tussen Vlaanderen en Brussel. Tussen sociaal-cultureel werkers en topmuzikanten.

OP/TIL daagt uit. Breek uit je cultuurbubbel. En grijp onverwachte samenwerkingen. Met toerisme, de zorgsector, bedrijven …

 1. Hou onze netwerkevents in het oog
 2. Vind partners binnen jouw regio

OP/TIL is een kenniscentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Verdiep je in de kennisbank