Informeren

Wat is een decreet? Wat betekenen woorden als transversaal en bovenlokaal? Past mijn praktijk binnen de subsidielijn Bovenlokale Cultuurwerking? Wij geven je graag een antwoord.

Vind een infosessie

Ondersteunen

Hoe maak ik een vaag idee concreet en realistisch? Hoe maak ik mijn dossier sterker? Waar of hoe vind ik partners? Wij willen jouw klankbord zijn.

Contacteer ons

Inspireren

Waar vind ik goede voorbeelden? Wat zijn do’s-and-don’ts? Waar ontmoet ik andere spelers? Wij geven je tips en tricks.

Lees ze hier
 • Aziza El Miamouni
 • An-Sofie Gysemans
 • Saartje Hendrickx
 • Tjorven Vanden Eynde
 • “Ik werk graag samen met de cultuurbeleidscoördinator van Molenbeek. Samenwerken betekent voor mij ‘de krachten bundelen’. Vanuit onze ervaringen en gedeelde interesses doen we samen iets voor de buurt.”
  Aziza El Miamouni Wijkacademie Molenbeek
 • “Samenwerken is je netwerk vergroten. Nieuwe partners geven nieuwe perspectieven en ideeën. Samenwerken is ook gewoon leuk! Ik krijg er energie van.”
  An-Sofie Gysemans Liers Cultuurcentrum
 • “Het Liers Cultuurcentrum is een ondersteunende thuis. Mijn theatergezelschap Warmoes krijgt niet alleen logistieke en technische ondersteuning. We werken samen ook aan een positionering binnen het werkveld. Of, we zoeken samen naar oplossingen om drempels voor een jong publiek te verlagen.”
  Saartje Hendrickx Theatergezelschap Warmoes
 • “De Wijkacademie van Molenbeek is de gedroomde partner om meer publiek te bereiken. Zij verbinden jongeren en buurtbewoners. De Wijkacademie is voor de dienst cultuur een evenwaardige partner. Als je goed wil besturen, moet je het stuur ook durven loslaten.”
  Tjorven Vanden Eynde Cultuurbeleid gemeente Molenbeek

OP/TIL is een steunpunt

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen: transversaal. Jouw culturele praktijk sterker maken. Optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!

OP/TIL is familie van Kunstenpunt, Faro, Socius, Pulse Transitienetwerk, Cultuurconnect, Demos, … En toch weer anders. In 2019 ging het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies aan:

 • Twee keer per jaar voor jouw unieke en grensverleggende cultuurprojecten.
 • Eén keer om de 6 jaar voor een culturele samenwerking tussen gemeenten. De volgende ronde is in 2025.
“Iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’.”

WAT IS OP/TIL?

“Een til is een plank, een brug. Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til, tille of bat is de naam voor een brug.”

OP/TIL is een netwerk

OP/TIL wil sterke verbindingen leggen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. We leggen linken en besmetten graag tot samenwerken. Dat doen we met andere steunpunten en organisaties, die culturele spelers vertegenwoordigen. We bundelen de krachten. En ondersteunen zo jouw praktijk nog beter. En, we hebben een directe band met de intergemeentelijke samenwerkingen.

OP/TIL wil ontmoeting stimuleren. Tussen een professionele theatermaker en een amateurkoor. Tussen de culturele centra van verschillende gemeenten. Tussen Vlaanderen en Brussel. Tussen sociaal-cultureel werkers en topmuzikanten. Tussen toerisme, de zorgsector, bedrijven… en culturele grensverleggers.

 1. Hou onze netwerkevents in het oog
 2. Vind hier binnenkort partners binnen jouw regio

OP/TIL is een kenniscentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Vind binnenkort onze kennisbank hier