OP/TIL is een steunpunt

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen. De sociale impact van jouw culturele praktijk optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!

OP/TIL is familie van Kunstenpunt, Faro, Socius, Pulse Transitienetwerk, Cultuurconnect, Demos … En toch weer anders.

In 2019 ging het nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies aan:

“Iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’.”

WAT IS OP/TIL?

“Een til is een plank, een brug. Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til, tille of bat is de naam voor een brug.”

OP/TIL is een netwerk

OP/TIL legt sterke verbindingen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. We besmetten graag tot samenwerken. Dat doen we samen met andere steunpunten en organisaties, die culturele spelers vertegenwoordigen.

We bundelen de krachten. En tillen zo jouw culturele praktijk op. En, we hebben een directe band met de intergemeentelijke samenwerkingen cultuur.

OP/TIL stimuleert ontmoeting. Tussen een professionele theatermaker en een amateurkoor. Tussen de culturele centra van verschillende gemeenten. Tussen Vlaanderen en Brussel. Tussen sociaal-cultureel werkers en topmuzikanten.

  1. Neem deel aan GRENSBREKERS

 

OP/TIL daagt uit. Breek uit je cultuurbubbel. En grijp onverwachte samenwerkingen. Met toerisme, de zorgsector, het bedrijfsleven … Elk jaar focussen we op een andere sector of een ander thema.

 

OP/TIL is een kenniscentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en gaan in gesprek met experts.

Verdiep je in de kennisbank