Informeren

Wat is een decreet? Wat betekenen woorden als transversaal en bovenlokaal? Past mijn praktijk binnen de subsidielijn Bovenlokale Cultuurwerking? Wij geven je graag een antwoord.

Vind een infosessie

Ondersteunen

Hoe maak ik een vaag idee concreet en realistisch? Hoe maak ik mijn dossier sterker? Waar of hoe vind ik partners? Wij willen jouw klankbord zijn.

Contacteer ons

Inspireren

Waar vind ik goede voorbeelden? Wat zijn do’s-and-don’ts? Waar ontmoet ik andere spelers? Wij geven je tips en tricks.

Lees ze binnenkort hier
 • “Ik ben op zoek naar nieuwe manieren om verenigingen samen te brengen. Mijn doel? Organisaties uit hun comfortzone halen. Ik geloof dat kruisbestuiving tussen sectoren voor nieuwe impulsen zorgt.”
  Ineke Bruynooghe Dienst Cultuur Jabbeke
 • “We willen een bovenlokale, mobiele makerspace creëren. Voor verschillende doelgroepen, niet alleen voor jeugd. Idealiter is het transgenerationeel.”
  Pieter-Jan Teirlinck Dienst Vrije tijd Laarne
 • “Transversaal werken gaat vanzelf. Bilzen is geen grote stad. Het is logisch dat we samenwerken met bijvoorbeeld toerisme of ruimtelijke ordening.”
  Loes Hardy Dienst Cultuur Bilzen

OP/TIL is een steunpunt

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen: transversaal. Jouw culturele praktijk sterker maken. Optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!

OP/TIL is familie van Kunstenpunt, Faro, Socius, Pulse Transitienetwerk, Cultuurconnect, Demos, … En toch weer anders. In 2019 ging het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies aan:

 • Twee keer per jaar voor jouw unieke en grensverleggende cultuurprojecten.
 • Eén keer om de 6 jaar voor een culturele samenwerking tussen gemeenten. De volgende ronde is in 2025.
“Iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’.”

WAT IS OP/TIL?

“Een til is een plank, een brug. Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til, tille of bat is de naam voor een brug.”

OP/TIL is een netwerk

OP/TIL wil sterke verbindingen leggen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. We leggen linken en besmetten graag tot samenwerken. Dat doen we met andere steunpunten en organisaties, die culturele spelers vertegenwoordigen. We bundelen de krachten. En ondersteunen zo jouw praktijk nog beter. En, we hebben een directe band met de intergemeentelijke samenwerkingen.

OP/TIL wil ontmoeting stimuleren. Tussen een professionele theatermaker en een amateurkoor. Tussen de culturele centra van verschillende gemeenten. Tussen Vlaanderen en Brussel. Tussen sociaal-cultureel werkers en topmuzikanten. Tussen toerisme, de zorgsector, bedrijven… en culturele grensverleggers.

 1. Hou onze netwerkevents in het oog
 2. Vind hier binnenkort partners binnen jouw regio

OP/TIL is een kenniscentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Vind binnenkort onze kennisbank hier