Stap 3 — Mijn projectidee groeit

Maak je projectidee sterker.

 • Bepaal hoe je jouw project duurzaam en innovatief maakt.
 • Maak werk van een stevig zakelijk dossier.
 • Motiveer de duurtijd goed.
 • Maak de samenwerking en bijdrage van partners concreet. Spreek de rolverdeling met je partners af. Benoem elkaars sterktes en expertise. Benoem de inbreng van elk, ook financieel.

Tip!

Een intentieverklaring versterkt je samenwerking met partners. Je kiest zelf wat je opneemt in zo’n document. Laad het op als bijlage bij je aanvraagdossier in KIOSK. 

Speel in op de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid:

 • Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie.
 • Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking.
 • Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden.
Duik dieper
in de toolkit
met de oefeningen
met letter C
Toolkit
Een uitgewerkt projectidee? Stel je dossier op scherp met de hulp van OP/TIL Consult op maat

Stap 4 — Ik bereid mijn dossier voor

Dien je dossier in via KIOSK

KIOSK is de online applicatie van de Vlaamse overheid. Je kan indienen, vanaf 2 maanden vóór de deadline. Er zijn 2 deadlines per jaar: 15 mei of 15 november. 

Je hebt een login nodig. Vraag deze op tijd aan voor jouw organisatie. Let op! Vanaf eind april 2021 kan je inloggen met je eID.

Wat moet er in het aanvraagdossier?

KIOSK bevat vragen en invulvelden, soms met een beperkt aantal tekens. Lees dit voor je begint te schrijven. Stel je ideeën scherp en bereid je tekst voor. Laad eventuele intentieverklaringen van partners op.

Tips!

Lees zeker de handleiding voor KIOSK.
Bereid je aanvraagdossier voor met het blanco invuldocument. Let wel! Maak je definitieve dossier op in KIOSK zelf, niet op dit invuldocument.

til je project op

Vragen?

 • Vragen over het reglement of de procedure? 
  Contacteer het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.
  Mail naar bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of bel naar 02 553 42 27.
 • Technische vragen over KIOSK? Bel gratis naar 1700. Of mail naar kiosk@vlaanderen.be.
 • Welke organisatievorm kies je het best? Hoe stel je een realistisch financieel plan op? Maak een afspraak met Cultuurloket en krijg hulp bij het zakelijke luik van je dossier.
Seniorenslam
Seniorenslam

Stap 5 — Drie, twee, één … ik dien in! 

Dien het aanvraagdossier in via KIOSK. Ofwel uiterlijk 15 mei ofwel uiterlijk 15 november.

Procedure

 • Je weet na 10 werkdagen via KIOSK of je project ontvankelijk is. 
 • Een commissie van experten beoordeelt de projecten, op basis van de criteria en formuleert een advies.
 • De minister van cultuur beslist maximaal 5 maanden na de uiterlijke indiendatum of en hoeveel subsidies je krijgt, en voor welke periode.
 • Je krijgt een automatisch bericht over de beslissing via KIOSK.