Wie kan subsidies aanvragen?

 • culturele of jeugdorgansiaties, openbare besturen of een niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon
 • verbonden aan de kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, lokaal cultuurbeleid, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk
 • gevestigd in Vlaanderen of Brussel 
 • Ligt je organisatie in Brussel? Dan moet je samenwerken met een Vlaamse partner én een deel van jouw project vindt plaats in Vlaanderen. 

Heel wat organisaties gingen je voor. We maakten portretten van verschillende bovenlokale cultuurprojecten. Ga naar Verbindende Verhalen en klik op de tag ‘bovenlokaal cultuurproject’.

15 november 2023
Seniorenslam

Wanneer kan je subsidies aanvragen?

De Vlaamse overheid reikt 2 keer per jaar subsidies uit voor bovenlokale cultuurprojecten. Met deze deadlines:

 • 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar.
 • 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende jaar.

Let op! Je project is nog niet gestart op het moment van de aanvraag. Je project duurt maximaal 3 jaar, korter kan ook.

Grijp je kans om te experimenteren en te groeien via projectsubsidies.

Waaraan moet je project minstens voldoen?

 • het is een cultureel project
 • het overstijgt gemeentegrenzen door aanpak en/of uitstraling 
 • het voert minstens 2 functiecombinaties uit  
 • het gaat niet over de reguliere werking van de aanvrager

Jouw project komt niet in aanmerking als:

 • je subsidies kan aanvragen bij Literatuur Vlaanderen of bij het Vlaams Audiovisueel Fonds
 • je als jeugdhuis en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen subsidies kan aanvragen via het decreet bovenlokaal jeugdwerk 
 • het gaat over het ontwerpen van infrastructuur of het uitvoeren van bouwprojecten 
 • het gaat over de aankoop of restauratie van cultureel erfgoed
 • het om een academisch onderzoek gaat
 • het project enkel in Brussel doorgaat 
 • het niet in het Nederlands is geschreven 

LAAT JE INSPIREREN

Zoek je voorbeelden van bovenlokale cultuurprojecten?
Benieuwd wie je al voorging en welke projecten subsidies kregen?

Bekijk de kaart

Welke projecten kregen al subsidies?

Meer dan 160 bovenlokale cultuurprojecten zetten sinds 2020 grensverleggende samenwerkingen op:

Enkele voorbeelden:

 • Seniorenslam verbindt stedelijke jongeren en ouderen in Leuven, Antwerpen en Brussel via trajecten rond spoken word.
 • Festival Pianodays haalt de piano van zijn sokkel en organiseert literaire, muzikale en educatieve activiteiten op verschillende locaties.
 • Servies wakkert de discussie rond fijnstof aan samen met stadsbewoners en keramisten.  

Ontdek ook onze kennisbank

We maakten ook een analyse van de verschillende projecten per ronde. Steek je neus in de geselecteerde projecten uit de vorige rondes:

Voldoende inspiratie. Je eigen grensverleggende idee. En, jouw organisatie komt in aanmerking.