Vraag in 5 stappen een subsidie aan voor jouw bovenlokaal cultuurproject

Verbinding staat centraal in het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Verbinding tussen culturele sectoren en disciplines. Of, verbinding tussen het lokale en het Vlaamse niveau. En, ook samenwerking met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, welzijn, toerisme, economie …

Stap 1 — Komt mijn project in aanmerking?

Kijk na of je project in aanmerking komt voor een subsidie voor een bovenlokaal cultuurproject.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
 • met rechtspersoon;
 • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

  Ligt je organisatie in Brussel-Hoofdstad? Dan werk je voor je project samen met een partner in Vlaanderen. Een deel van jouw project vindt plaats in Vlaanderen.

Lees bij ‘Functies en criteria’ op deze webpagina, wie er niet in aanmerking komt.

Ontdek ook andere manieren om je project te financieren.

Past mijn idee in de projectlijn? 

De inhoudelijke voorwaarden zijn: 

 • Het project voert minimaal 2 functiecombinaties uit;
 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • overstijgt de reguliere werking van mijn organisatie (als je een reguliere werking hebt);
 • heeft een culturele finaliteit;
 • is afgebakend in de tijd en in opzet of doelstelling;
 • loopt maximaal 3 opeenvolgende jaren, 1 of 2 jaar kan ook;
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is en strookt met het inhoudelijke luik.

Corona

Is je project haalbaar, ook in de context van het virus? Zowel op inhoudelijk als zakelijk vlak. Omschrijf dit helder in je dossier. 

Vul dit in KIOSK aan onder de concrete uitwerking van het project. En in de begroting. Bekijk zeker het huidige basisprotocol Cultuur.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen? 

De Vlaamse overheid reikt 2 keer per jaar een projectsubsidie uit voor een bovenlokaal cultuurproject:

 • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Een handig overzicht?

Vind infosessies &
consults op maat.

Ga naar het overzicht
Met oefening D
uit de toolkit overloop
je alle formele voorwaarden
Ga naar de toolkit
 • Bakermat
 • shedidit
 • Leander De Cauter
 • Bakermat
 • shedidit
 • Artshizzle
 • “Bakermat gaf me als startende ondernemer de kans een nieuw idee uit te testen, in een veilige omgeving. Ik hoefde me geen zorgen te maken over de huur en vaste kosten van een pand. En ik sta in direct contact met de dienst middenstand en andere stadsdiensten én ontmoet andere creatievelingen.”
  Toon Pauwels Goliart
 • “#SheDIDIT is het 1e platform voor vrouwelijk ondernemend talent, over etnisch-culturele achtergronden heen. Het zet vrouwen met een migratieachtergrond in de kijker. Het ondersteunt hen in het realiseren van hun dromen, focust actief op talentontwikkeling en verzamelt deze expertise in een online talentpool.”
  Siham Zarkan projectmedewerker bij #SheDIDIT
 • “Ondernemers blijven vaak in een bepaalde cirkel zitten, van mensen binnen hun sector. Wat daarbuiten ligt, wordt soms als weinig relevant gezien, of als iets dat weinig opbrengt. Over het muurtje kijken, kan heel inspirerend werken. De meerwaarde van samenwerken ligt in het verbreden van je perspectief. ”
  Leander De Cauter advies- en marketingbureau Magelaan
 • “Het Dendermondse jeugdhuis Zenith biedt met het project Bakermat startende ondernemers een plek aan. Zo kunnen ze hun concept veilig uitwerken.”
  Peter Klinck & Thijs Vermeir Jeugdhuis Zenith
 • “#SheDIDIT hielp me als jonge ondernemer om mijn roots te omarmen en in de kijker te zetten. En, om deze in te zetten als bron, als hulpmiddel voor hetgeen ik doe.”
  Alba Pregja founder van WOMADE
 • “Wij zien ondernemers en de cultuurwereld niet als aparte werelden. Ze zijn veel meer vervlochten dan je denkt. Veel kunstenaars zijn ook zelf ondernemer.”
  Tim Vanheers & Rozemarijn De Keyser Artshizzle

Stap 2 — Ik werk mijn projectidee uit, samen met partners

 • Schrijf je idee helder en concreet uit.
 • Ga op zoek naar partners. Dit kunnen spelers binnen of buiten de cultuursector zijn.
 • Maak een stappenplan en timing.
 • Werk een realistische begroting uit.
 • Krijg tips en inspiratie via de nieuwsbrief van OP/TIL (zie onderaan deze pagina).
 • Lees de FAQ of stel een vraag aan OP/TIL.

Tips!

Stap 3

Gebruik de oefeningen uit de toolkit om mogelijke partners in kaart te brengen. Ga naar de toolkit
Vind mogelijke partners via de landschapskaart van bovenlokale netwerken. Ga naar de landschapskaart

Welke projecten kregen al subsidies?

Ontdek de geselecteerde projecten uit de vorige rondes:

vind inspiratie
VRAAG SUBSIDIES AAN

Het Bovenlokale Cultuurdecreet stuurt
sinds 1 januari 2019 deze culturele verbindingen en samenwerkingen.

Verbindende to do’s & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.