Vraag in 5 stappen een subsidie aan voor jouw bovenlokaal cultuurproject

Verbinding staat centraal in het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Verbinding tussen culturele sectoren en disciplines. Of, verbinding tussen het lokale en het Vlaamse niveau. En, ook samenwerking met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, welzijn, toerisme, economie …

Stap 1 — Komt mijn project in aanmerking?

Kijk na of je project in aanmerking komt voor een subsidie voor een bovenlokaal cultuurproject.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
 • met rechtspersoon;
 • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Lees bij ‘Functies en criteria’ op deze webpagina, wie er niet in aanmerking komt.

LAAT JE INSPIREREN

Ontdek eerder geselecteerde projecten uit ronde 1, ronde 2 en ronde 3.

Het Bovenlokale Cultuurdecreet stuurt sinds 1 januari 2019 deze culturele verbindingen en samenwerkingen.

Past mijn idee in de projectlijn? 

De inhoudelijke voorwaarden zijn: 

 • Het project voert minimaal 2 functiecombinaties uit;
 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • overstijgt de reguliere werking van mijn organisatie;
 • heeft een culturele finaliteit;
 • is afgebakend in de tijd en in opzet of doelstelling;
 • loopt maximaal 3 opeenvolgende jaren, 1 of 2 jaar kan ook;
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is en strookt met het inhoudelijke luik.

Corona

Hou ook rekening met de coronacrisis. Zowel op inhoudelijk als zakelijk vlak. Is je project haalbaar, ook in deze ongewone context? Omschrijf dit helder in je dossier. 

Vul dit in KIOSK aan onder de concrete uitwerking van het project. En in de begroting. Bekijk zeker het huidige basisprotocol Cultuur.

Bekijk de volledige handleiding bij de projectoproep.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen? 

Dat kan twee keer per jaar:

 • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.
15 mei 2021
Het stappenplan
in een handig
formaat?

Met oefening D
uit de toolkit overloop
je alle formele voorwaarden
Toolkit
 • Aziza El Miamouni
 • DirkBocken©LucasDenuwelaere
 • Tjorven Vanden Eynde
 • MarliesVerreydt©LucasDenuwelaere
 • Fran De Pauw
 • “Ik werk graag samen met de cultuurbeleidscoördinator van Molenbeek. Samenwerken betekent voor mij ‘de krachten bundelen’. Vanuit onze ervaringen en gedeelde interesses doen we samen iets voor de buurt.”
  Aziza El Miamouni Wijkacademie Molenbeek
 • “LINC vzw werkt met M Leuven rond beeldgeletterdheid. Een waardevolle samenwerking. We kijken over de muurtjes van onze domeinen en werking en reflecteren samen over de uitdagingen van de wereld van vandaag.”
  Dirk Bocken LINC vzw
 • “Wanneer er echt een klik is tussen mensen die samen voor een gemeenschappelijk doel gaan, ontstaat er een bepaalde samenhorigheid, een soort ‘kampgevoel’.”
  Falke Lambrechts regiocoördinator de Merode
 • “De Wijkacademie van Molenbeek is de gedroomde partner om meer publiek te bereiken. Zij verbinden jongeren en buurtbewoners. De Wijkacademie is voor de dienst cultuur een evenwaardige partner. Als je goed wil besturen, moet je het stuur ook durven loslaten.”
  Tjorven Vanden Eynde Cultuurbeleid gemeente Molenbeek
 • “M Leuven en LINC vzw delen nieuwsgierigheid naar geletterdheid. Museum M onderzoekt al enkele jaren hoe mensen omgaan met kunst en visuele informatie. Via een denkdag van LINC werd het mij duidelijk dat veel organisaties met dezelfde vragen worstelen. Ook vanuit andere domeinen. Samen nadenken is verrijkend en inspirerend.”
  Marlies Verreydt publiekswerker bij M Leuven
 • “Samen is een stuk aangenamer en gezelliger dan alleen. Samenwerken is ook een beetje loslaten en vertrouwen in de ander. En voluit gaan voor een gemeenschappelijk doel.”
  Fran De Pauw communicatieverantwoordelijke bij Cult!

Stap 2 — Ik werk mijn projectidee uit, samen met partners

 • Schrijf je idee helder en concreet uit.
 • Ga op zoek naar partners. Dit kunnen spelers binnen of buiten cultuur zijn.
 • Maak een stappenplan en timing.
 • Werk een realistische begroting uit.
 • Lees de FAQ of stel een vraag aan OP/TIL.
 • Krijg tips en inspiratie via de nieuwsbrief van OP/TIL.

Tips!

Maak afspraken met partners

Er zit veel tijd tussen het indienen van je aanvraag en de goedkeuring ervan. Let op voor gecreëerde verwachtingen bij partners. Zorg dat partners het project niet vergeten.

Tips vanuit de lopende projecten

 • Zorg dat de afspraken met partners duidelijk zijn. Maak een intentieverklaring of afsprakenkader.
 • Ken taken toe. Maak dit visueel in een projectorganogram.
 • Investeer in spreken met je partners, luister naar hun inbreng.
 • Heb je voldoende tijd? Doe een klein testproject en evalueer goed wat er wel en niet werkt voor je doelgroep en de partners. Maak dan pas je aanvraagdossier op. 
WERK SAMEN & VERBIND
VRAAG SUBSIDIES AAN

Werk je binnen een collectief, een organisatie, een vereniging, mét rechtspersoon? Dan kan je subsidies aanvragen voor jouw grensverleggend cultureel project.

Verbindende to do’s & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

algemene nieuwsbrief
nieuwsbrief projecten