Stap 1 — Leer de subsidielijn beter kennen

Heb je nog vragen? Stel ze tijdens VRAAG/RAAK. 

Stap 2 — Maak een helder plan, samen met partners

Maak keuzes

Een idee kan nog alle richtingen uit. Om tot een projectplan te komen, maak je keuzes:

 • Welk doel streef je na? Waarom doe je dit?
 • Wie wil je bereiken met jouw project? Voor wie doe je het?
 • En op welke plek doe je dat best? Waar vind je publiek, deelnemers of expertise? Welke grenzen steek je over? 
 • Hoe grensverleggend is je project? Wat maakt het bovenlokaal
 • Met welke partners zal je samenwerken?
 • Hoeveel tijd heb je nodig voor de plannen? Wees realistisch. Wordt het een meerjarig project? Motiveer in je dossier waarom. Beschrijf het groeiproces dat het project nodig heeft.
  Denk ook aan het verduurzamen van je project. Wat gebeurt er na afloop? Hoe neem je de resultaten mee in de toekomst? Hoe deel je ervaringen en kennis?

Vind de juiste partners en maak afspraken

Zoek partners en neem hun blik mee in het verdere proces. Erken en benoem elkaars sterktes en expertise.

Check deze bronnen om partners te vinden:

Tips!

Krijgt de samenwerking meer vorm, maak dan heldere afspraken: Wie neemt welke rol op? Wie doet welke taken? Wie doet welke financiële inbreng?

Bij je aanvraagdossier kan je een intentieverklaring van een partner opladen als bijlage. Je kiest zelf wat in dat document staat. Maak het concreet voor een overtuigend dossier. 

Werk je aan een subsidiedossier voor één van de volgende deadlines (telkens op 15 mei & 15 november)? Maar je zit nog met enkele vragen en twijfels?

Geef je project vorm
met de oefeningen
uit de toolkit
van OP/TIL.
Ga naar de toolkit
 • project www
 • “Project www legt linken tussen de cultuur- en gemeenschapscentra, tussen de sectoren amateurkunsten en onderwijs. Dit leidt tot een breed gedragen project dat op meerdere niveaus impact creëert: bij de jongeren zelf, en bij de betrokken partners.”
  Jasmine & Sarah Hadadia deelnemer & coach bij project www, een danstheaterproject voor en door jongeren

Stap 3 — Maak een financieel plan

Het inhoudelijk verhaal ligt er. Tijd om de zakelijke kant uit te werken. De beoordelingscommissie legt het inhoudelijke plan naast het zakelijke plan: zijn ze een vertaling van elkaar? Is het realistisch? Is er een eigen inbreng? Is er bij de partners ook een financieel engagement? Gaat het om een meerjarig project, dan maak je een begroting voor meerdere jaren. 

Weinig ervaring met begroten? De collega’s van Cultuurloket weten raad. 

We plannen in het najaar van 2023 opnieuw een workshop ‘Hoe begroot ik mijn cultureel project?’, samen met Cultuurloket. Lees enkele conclusies uit die workshop.

Tip!

Denk goed na over de financieringsmix voor je project.

Stap 4 — Dien in via KIOSK

Bekijk voor je indient deze tips:

 • Verfijn je tekst, lees onze schrijftips. En laat je dossier nalezen door iemand die jouw project niet kent. 
 • KIOSK is de online applicatie van de Vlaamse overheid. Log in met je eID. Doe dit niet op het allerlaatste moment! Verken KIOSK ruim op voorhand. Er is een handleiding voor KIOSK. Heb je vragen? Mail naar kiosk@vlaanderen.be. Vanaf 2 maanden voor de deadline is het KIOSK-formulier beschikbaar. Het bevat vragen en invulvelden met een maximaal aantal tekens — inclusief spaties. Bereid je aanvraag voor met het blanco formulier.
 • Laad intentieverklaringen van partners op als bijlage. Dit is de enige toegelaten bijlage bij je dossier. Alle andere informatie moet in de invulvelden landen, ook de begroting. 

Je haalde de deadline? Super! Maar wat nu?

 • 10 werkdagen na de deadline weet je of het project ontvankelijk is: het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid checkt alle formele voorwaarden. Zelf nog eens dubbelchecken? Bekijk deze tool
 • een commissie van experten beoordeelt de projecten en formuleert een advies 
 • de minister van cultuur beslist maximaal 5 maanden na de indiendatum of en hoeveel subsidies je krijgt en voor welke periode. Concreet krijg je rond 15 oktober nieuws voor de deadline van 15 mei en rond 15 april voor de deadline van 15 november. 

Goed om weten: alle communicatie vanuit de Vlaamse overheid gebeurt via KIOSK.

Je kreeg een positief advies? OP/TIL zette enkele weetjes op een rij voor het vervolg.  

Vragen?

Heb je vragen over het reglement of de procedure? Je kan ook contact opnemen met het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid:

 • mail naar bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be
 • of bel naar 02 553 42 27

Het Bovenlokale Cultuurdecreet stuurt
sinds 1 januari 2019 deze culturele verbindingen en samenwerkingen.

Verbindende to do’s & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.