Stap 1 — Komt mijn project in aanmerking?

Kijk na of je project in aanmerking komt voor een subsidie voor een bovenlokaal cultuurproject.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
 • met rechtspersoon;
 • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Lees bij ‘Functies en criteria’ op deze webpagina, wie er niet in aanmerking komt.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen? 

Dat kan twee keer per jaar:

 • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Past mijn idee in de projectlijn? 

De inhoudelijke voorwaarden zijn: 

 • Het project voert minimaal 2 functiecombinaties uit;
 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • overstijgt de reguliere werking van mijn organisatie;
 • heeft een culturele finaliteit;
 • is afgebakend in de tijd en in opzet of doelstelling;
 • loopt maximaal 3 opeenvolgende jaren, 1 of 2 jaar kan ook;
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is en strookt met het inhoudelijke luik.
Met oefening D uit de toolkit overloop je alle formele voorwaarden Toolkit
Seniorenslam
 • Aziza El Miamouni
 • DirkBocken©LucasDenuwelaere
 • Tjorven Vanden Eynde
 • MarliesVerreydt©LucasDenuwelaere
 • “Ik werk graag samen met de cultuurbeleidscoördinator van Molenbeek. Samenwerken betekent voor mij ‘de krachten bundelen’. Vanuit onze ervaringen en gedeelde interesses doen we samen iets voor de buurt.”
  Aziza El Miamouni Wijkacademie Molenbeek
 • “LINC vzw werkt met Museum M rond beeldgeletterdheid. Een waardevolle samenwerking. We kijken over de muurtjes van onze domeinen en werking en reflecteren samen over de uitdagingen van de wereld van vandaag.”
  Dirk Bocken LINC vzw
 • “De Wijkacademie van Molenbeek is de gedroomde partner om meer publiek te bereiken. Zij verbinden jongeren en buurtbewoners. De Wijkacademie is voor de dienst cultuur een evenwaardige partner. Als je goed wil besturen, moet je het stuur ook durven loslaten.”
  Tjorven Vanden Eynde Cultuurbeleid gemeente Molenbeek
 • “Museum M en LINC vzw delen nieuwsgierigheid naar geletterdheid. Museum M onderzoekt al enkele jaren hoe mensen omgaan met kunst en visuele informatie. Via een denkdag van LINC werd het mij duidelijk dat veel organisaties met dezelfde vragen worstelen. Ook vanuit andere domeinen. Samen nadenken is verrijkend en inspirerend.”

Stap 2 — Ik werk mijn projectidee uit, samen met partners

 • Schrijf je idee helder en concreet uit.
 • Ga op zoek naar partners. Dit kunnen spelers binnen of buiten cultuur zijn.
 • Maak een stappenplan en timing.
 • Werk een realistische begroting uit.
 • Lees de FAQ of stel een vraag aan OP/TIL.
 • Krijg tips en inspiratie via de nieuwsbrief van OP/TIL.

Tip!

Bereid je dossier op tijd voor. 
Bekijk ook deze 10 tips.

Gebruik de toolkit.
Geef via vragen en oefeningen vorm aan je idee.
Toolkit
werk samen & verbind
VRAAG SUBSIDIES AAN

Werk je binnen een collectief, een organisatie, een vereniging, mét rechtspersoon? Dan kan je subsidies aanvragen voor jouw grensverleggend cultureel project.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

algemene nieuwsbrief
nieuwsbrief projecten