Vraag in 5 stappen subsidies aan voor jouw bovenlokaal cultuurproject

Zoek je subsidies voor jouw cultureel project? Vraag subsidies aan voor een bovenlokaal cultuurproject. Het Bovenlokaal Cultuurdecreet ligt aan de basis. 

Zet je in op de noden in jouw omgeving of culturele praktijk? Overstijg je de grenzen van je gemeente en breek je via samenwerking uit je (culturele) bubbel? Grijp dan je kans. We helpen je in vijf stappen naar een aanvraag.

Wanneer kan ik subsidies aanvragen? 

De Vlaamse overheid reikt 2 keer per jaar subsidies uit voor bovenlokale cultuurprojecten:

 • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Let op! Je project mag nog niet gestart zijn op het moment van de aanvraag. 


15 MEI 2022

Stap 1 — Komt mijn project in aanmerking?

Kijk na of je project in aanmerking komt voor subsidies voor een bovenlokaal cultuurproject. Wie kan indienen en met welke ideeën?

Wie kan subsidies aanvragen?

 • culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
 • met rechtspersoon;
 • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

  Ligt je organisatie in Brussel-Hoofdstad? Dan werk je voor je project samen met een partner in Vlaanderen. Een deel van jouw project vindt plaats in Vlaanderen.

Past mijn idee in de subsidielijn? 

De inhoudelijke voorwaarden zijn: 

 • Het project voert minimaal 2 functiecombinaties uit;
 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • overstijgt de reguliere werking van mijn organisatie (als je een reguliere werking hebt);
 • heeft een culturele finaliteit;
 • is afgebakend in de tijd en in opzet of doelstelling;
 • loopt maximaal 3 opeenvolgende jaren, 1 of 2 jaar kan ook;
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is en strookt met het inhoudelijke luik.

Corona

Is je project haalbaar, ook in de context van het virus? Zowel op inhoudelijk als zakelijk vlak. Omschrijf dit helder in je dossier. 

Vul dit in KIOSK aan onder de concrete uitwerking van het project. En in de begroting. Bekijk zeker het huidige basisprotocol Cultuur.

De 5 stappen in een handig overzicht:

subsidies cultuur
Vind infosessies &
consults op maat.

Ga naar het overzicht
Met oefening D
uit de toolkit overloop
je alle formele voorwaarden

Ga naar de toolkit
Laat je inspireren door
deze filmpjes van lopende
bovenlokale cultuurprojecten Bekijk de filmpjes
 • Bakermat
 • shedidit
 • Leander De Cauter
 • Bakermat
 • shedidit
 • Artshizzle
 • “Bakermat gaf me als startende ondernemer de kans een nieuw idee uit te testen, in een veilige omgeving. Ik hoefde me geen zorgen te maken over de huur en vaste kosten van een pand. En ik sta in direct contact met de dienst middenstand en andere stadsdiensten én ontmoet andere creatievelingen.”
  Toon Pauwels Goliart
 • “#SheDIDIT is het 1e platform voor vrouwelijk ondernemend talent, over etnisch-culturele achtergronden heen. Het zet vrouwen met een migratieachtergrond in de kijker. Het ondersteunt hen in het realiseren van hun dromen, focust actief op talentontwikkeling en verzamelt deze expertise in een online talentpool.”
  Siham Zarkan projectmedewerker bij #SheDIDIT
 • “Ondernemers blijven vaak in een bepaalde cirkel zitten, van mensen binnen hun sector. Wat daarbuiten ligt, zien ze soms als weinig relevant, of als iets dat weinig opbrengt. Over het muurtje kijken, kan heel inspirerend werken. De meerwaarde van samenwerken ligt in het verbreden van je perspectief. ”
  Leander De Cauter advies- en marketingbureau Magelaan
 • “Het Dendermondse jeugdhuis Zenith biedt met het project Bakermat startende ondernemers een plek aan. Zo kunnen ze hun concept veilig uitwerken.”
  Peter Klinck & Thijs Vermeir Jeugdhuis Zenith
 • “#SheDIDIT hielp me als jonge ondernemer om mijn roots te omarmen en in de kijker te zetten. En, om deze in te zetten als bron, als hulpmiddel voor hetgeen ik doe.”
  Alba Pregja founder van WOMADE
 • “Wij zien ondernemers en de cultuurwereld niet als aparte werelden. Ze zijn veel meer vervlochten dan je denkt. Veel kunstenaars zijn ook zelf ondernemer.”
  Tim Vanheers & Rozemarijn De Keyser Artshizzle

Stap 2 — Ik werk mijn projectidee uit, samen met partners

 • Schrijf je idee helder en concreet uit. Gebruik de functies en de beleidsprioriteiten. Benoem je sterktes en de noden die je wil aanpakken. 
 • Ga op zoek naar partners. Dit kunnen spelers binnen of buiten de cultuursector zijn. Wie kan jou helpen en wie kan jij helpen?
 • Maak het samen concreter met een stappenplan, timing en afspraken. 

Hulp nodig?

Tips!

Gebruik de oefeningen uit de toolkit om mogelijke partners in kaart te brengen. Ga naar de toolkit
Vind mogelijke partners via de landschapskaart van bovenlokale netwerken. Ga naar de landschapskaart

Stap 3 — Mijn projectidee groeit

Maak je projectidee sterker.

 • Bepaal wat jouw project duurzaam en innovatief maakt: Wat wint je reguliere werking door het project? Deel je kennis en ervaringen? Blijf je met je partners samenwerken?
 • Motiveer de duurtijd goed. Vraag je subsidies voor meerdere jaren (maximaal 3)? Licht je groeiproces toe.
 • Maak werk van een stevig zakelijk dossier. Schrijf je in voor de sessie ‘Hoe begroot ik mijn project?’.
 • Maak de samenwerking met en bijdrage van partners concreet.

Tip!

Spreek de rolverdeling met je partners af. Benoem elkaars sterktes en expertise. Benoem de inbreng van elk, ook financieel. Hulp nodig? Maak een tekening van je partnernetwerk met de toolkit.

Een intentieverklaring versterkt je samenwerking met partners. Je kiest zelf wat je opneemt in zo’n document. Laad het op als bijlage bij je aanvraagdossier in KIOSK. 

 1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie.
 2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking.
 3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden.
Duik dieper
in de toolkit
met de oefeningen
met letter C
Toolkit
Een uitgewerkt projectidee? Stel je dossier op scherp met de hulp van OP/TIL
Boek een consult op maat

Welke projecten kregen al subsidies?

Ontdek de geselecteerde projecten uit de vorige rondes:

vind inspiratie

Stap 4 — Ik bereid mijn dossier voor

Dien je dossier in via KIOSK

KIOSK is de online applicatie van de Vlaamse overheid. Log in met je eID. Je kan indienen, vanaf 2 maanden vóór de deadline. Er zijn 2 deadlines per jaar: 15 mei of 15 november.

Wat moet er in het aanvraagdossier?

KIOSK bevat vragen en invulvelden, soms met een beperkt aantal tekens. Lees dit voor je begint te schrijven. Stel je ideeën scherp en bereid je tekst voor. Laad eventuele intentieverklaringen van partners op.

Tips!

Lees zeker de handleiding voor KIOSK. En, neem de schrijftips van OP/TIL erbij.

Bereid je aanvraagdossier voor met het (vernieuwde) blanco invuldocument. Let wel! Maak je definitieve dossier op in KIOSK zelf, niet op dit invuldocument.

Til je project
op

Stap 5 — Drie, twee, één … ik dien in! 

Dien het aanvraagdossier in via KIOSK. Ofwel uiterlijk 15 mei ofwel uiterlijk 15 november.

Procedure

 • Je weet na 10 werkdagen via KIOSK of je project ontvankelijk is. 
 • Een commissie van experten beoordeelt de projecten, op basis van de criteria en formuleert een advies.
 • De minister van cultuur beslist maximaal 5 maanden na de uiterlijke indiendatum of en hoeveel subsidies je krijgt, en voor welke periode.
 • Je krijgt een automatisch bericht over de beslissing via KIOSK.

Vragen?

 • Vragen over het reglement of de procedure? 
  Contacteer het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.
  Mail naar bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of bel naar 02 553 42 27.
 • Technische vragen over KIOSK?
  Bel gratis naar 1700. Of mail naar kiosk@vlaanderen.be.
 • Hulp bij het zakelijke luik van je dossier? Schrijf je in voor ‘Hoe begroot ik mijn project?’.
 • Welke organisatievorm kies je het best? Hoe maak je het best een contract op? Maak een afspraak met Cultuurloket.
Laat je inspireren door
deze verbindende
verhalen
Klik hier
VRAAG SUBSIDIES AAN

Het Bovenlokale Cultuurdecreet stuurt
sinds 1 januari 2019 deze culturele verbindingen en samenwerkingen.

Verbindende to do’s & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.