exit-strategie
BELEID

Corona / Exit-strategie & noodfonds voor de cultuursector

Brussel – 2 juni 2020 / Op 28 mei nam OP/TIL deel aan een overleg tussen de brede cultuursector en vertegenwoordigers van de GEES, de groep van experts rond de exit-strategie. Met op de agenda de exit-strategie voor de cultuursector.

Heropstart cultuursector

De experten werken aan een advies, waarover de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni zal beslissen. Op 4 juni is er opnieuw een overleg met de cultuursector gepland, om het advies toe te lichten. De heropstart verloopt waarschijnlijk in fases, vanaf 8 juni.

Veilige opstart, enkele conclusies

Bibliotheken en musea zijn ondertussen open. Ook andere culturele sectoren willen graag weer aan de slag. Om een veilige opstart te garanderen zullen organisaties met een aantal factoren rekening moeten houden: Is er publiek aanwezig? Over hoeveel mensen gaat het? Is het binnen of buiten?

De GEES probeert zoveel mogelijk de logica tussen diverse sectoren door te trekken. Zo verwijst de GEES voor vormingen naar de afspraken rond het avondonderwijs. Judo, dans en circuskunsten hebben wel wat gemeen, dus ook daar komen gelijkaardige richtlijnen.

Dit schooljaar zullen er geen schooluitstappen meer doorgaan. De GEES bekijkt wel of klasbubbels kunnen deelnemen aan schoolvoorstellingen of een uitstap naar de bibliotheek kunnen doen, vanaf september.

Handhygiëne blijft heel belangrijk. Het is belangrijker dan tussendoor materialen te ontsmetten of dingen, zoals boeken, in quarantaine te plaatsen. Vooral gladde oppervlakken (deurklinken, tafels,… ) die door veel mensen worden aangeraakt, ontsmet je best regelmatig.

Outdoor manifestaties zijn veiliger dan indoor. Dus wat buiten kan, doe je best buiten.

Activiteiten met zang en roepen zijn meer risicovol. De GEES zoekt naar een veilige oplossing voor koorrepetities, staande concerten … .

Lokale besturen zullen een belangrijke rol spelen bij het bepalen of evenementen veilig kunnen doorgaan of niet. De GEES werkt aan een evenementenmatrix, een website, waarbij een lokaal bestuur en organisatoren, kunnen aftoetsen hoe risicovol een activiteit al dan niet is.

Belang van cultuur

De experten erkennen het maatschappelijk belang van cultuur. Ze willen er dan ook alles aan doen om cultuurparticipatie weer mogelijk te maken. Uiteraard op een veilige manier.

Noodfonds

De Vlaamse Regering voorziet in het Vlaamse Noodfonds 265 miljoen euro. Minister Jambon maakt 65 miljoen euro vrij voor de cultuursector. De minister zal deze middelen in de eerste plaats verdelen over de 411 door Vlaanderen structureel gesubsidieerde culturele organisaties. Zij krijgen nu de kans om een schadedossier in te dienen. Hierbij wordt extra rekening gehouden met de meest kwetsbare spelers, zoals freelancers, werknemers met een dagcontract… .

Naast deze 65 miljoen, specifiek voor culturele organisaties, voorziet de regering ook 87,3 miljoen euro extra voor de lokale besturen. Zij zullen deze middelen vrij kunnen verdelen over lokale sport, cultuur en jeugdverenigingen.

Vragen? Geef ze door aan directeur en consulent Lien Verwaeren.

Lien Verwaeren

Sectorgids cultuur

Tips nodig bij de heropstart van je werking?

Gebruik de sectorgids cultuur die oKo opmaakte samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB.

Crisisbegeleiding

Cultuurloket biedt crisisbegeleiding aan
individuen en organisaties uit decultuursector.

De impact van de coronacrisis op de cultuursector is enorm. Hoe krijg je als individu of organisatie weer grip en perspectief? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming?

Vragen over jouw goedgekeurd bovenlokaal project en de impact van corona? Contacteer een consulent van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.