exit-strategie
BELEID

Corona / Protocol cultuursector

Brussel – 26 juni 2020 / Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn activiteiten zonder publiek terug mag opstarten vanaf 8 juni. Vanaf woensdag 1 juli, mogen ook activiteiten mét publiek terug opstarten. Onder strikte voorwaarden.

Protocol cultuursector – versie 2

Verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en professor Erika Vlieghe van de GEES, werkten aan een protocol voor een veilige opstart van de cultuursector. Omdat de culturele sector een heel diverse sector is, werd beslist om één basisprotocol op te maken.

Meer info lees je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Daar vind je het protocol, dat is opgesteld voor de nationale fase 3, die in principe loopt van 8 juni tot en met 30 juni 2020. En, ondertussen ook een 2e versie van het protocol, met focus op risicoactiviteiten, de heropstart met publiek en risicogroepen.

Een vraag of bekommernis over jouw werking? Contacteer Lien Verwaeren.

Lien Verwaeren

Sectorgids cultuur

Tips nodig bij de heropstart van je werking?

Gebruik de sectorgids cultuur die oKo opmaakte voor de professionele kunsten, samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB.

Coronagids sociaal-cultureel werk en amateurkunsten

Socius en De Federatie stelden een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers.

Crisisbegeleiding

Cultuurloket biedt crisisbegeleiding aan
individuen en organisaties uit de cultuursector.

De impact van de coronacrisis op de cultuursector is enorm. Hoe krijg je als individu of organisatie weer grip en perspectief? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming?

Vragen over jouw goedgekeurd bovenlokaal project en de impact van corona? Contacteer een consulent van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.