welzijn
PROGRAMMA

Wat als cultuur en welzijn meer zorg dragen voor elkaar?

OP/TIL stimuleert jou – jij die werk maakt van cultuur – graag om grenzen te verleggen. Om over het muurtje te kijken. Elk jaar verkennen we een andere sector. In 2021 gingen we op zoek naar meer kruisbestuiving tussen de cultuursector en de bedrijfswereld. In 2022 omarmen we de welzijnssector: wat als cultuur en welzijn elkaar meer zouden raken? Wat als ze meer zorg zouden dragen voor elkaar? Wat als ze elkaar zouden optillen?

Hoe werken we samen aan een zorgzame wereld?

Welzijn. Dat gaat over je goed voelen. Mentaal, fysiek en sociaal. Over gezien worden, over niet weggestopt worden. Over kansen. Welzijn, dat gaat over het delen van lief en leed. Welzijn, dat gaat over een plaats krijgen in de samenleving.

Ons welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid. Beide sectoren – kunst, cultuur én zorg en welzijn – dragen bij tot ons welbevinden. Zorginstellingen en organisaties binnen welzijn kunnen de cultuursector opwaarderen. Cultuur kan een pauze zijn, of de zalf die we soms nodig hebben. Of de ademruimte voor wie in armoede leeft, én dus in stress.

Wat als cultuur én welzijn beide hun plaats in de maatschappij opeisen? Wat als ze beide aandacht vragen voor een meer zorgzame maatschappij? Wat als ze dat samen doen.

Maak jij mee zichtbaar wie er niet gezien wordt?

Welzijn, dat gaat over gezien worden, over niet weggestopt worden. Welzijn, dat gaat over het erkennen van wie jij bent, van jouw identiteit. Als individu. Maak jij mee zichtbaar wie niet gezien wordt?

Door terug in gesprek te gaan, met mensen, niet met hun diagnose. Door niet in de plaats van anderen te denken en te spreken. Maar door naar hen te luisteren. Niet door hun de kans te geven om te participeren, maar om hun de ruimte te geven zelf iets te maken, te zijn, te doen. Wat heeft de ander nodig? Wat heb jij nodig om de ander te begrijpen? 

Laten we elkaar ontmoeten. 

Wat als je niet programmeert voor een bepaalde doelgroep, maar die doelgroep laat programmeren. Wat als we vertrekken van iemands sterktes, in plaats van iemand zwaktes.

Hoe kunnen we meer luisteren naar elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat cultuur en zorg bij iedereen terecht komt? 

Veel vragen.

Wij steken onze hand uit

OP/TIL legt deze vragen de komende maanden voor aan culturele spelers en welzijnsactoren. We gaan in gesprek met experten, met mensen die anders durven kijken. We zetten verhalen die je blik verruimen op papier. Vind portretten en dubbelinterviews onder Verbindende verhalen (filter op ‘welzijn’).

We spreken ons netwerk van bruggenbouwers aan, en kijken door hun ogen naar wat er al bestaat. We vullen ook de toekomst in, met enkele toekomstbeelden. Alles komt samen in ons event OP/HEF op 6 oktober 2022. Noteer die datum.

De komende maanden plant OP/TIL enkele acties

We zorgen voor ontmoeting. We zorgen ervoor dat jullie elkaar kunnen aanraken. 

We gaan op zoek naar hoe we de welzijnssector en de cultuursector dichter bij elkaar kunnen brengen. We vragen ons af waar de twijfels zitten, de onzekerheden en de angsten. We leren elkaar beter kennen.

OP/TIL graaft, ontgint en inspireert. Toont wat er is en mogelijk is. 

O, ja. We bundelen vanaf maart ook tekst en beeld in een zorgzame nieuwsbrief.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.