V-loket
BELEID

Eerste testversie van het Verenigingsloket

Het Verenigingsloket is een digitaal platform dat de dienstverlening aan verenigingen moet vereenvoudigen. In januari 2023 werd een eerste testversie voorgesteld aan de betrokken partners.

Jouw feedback

Met de testversie kunnen verenigingen, koepelorganisaties en lokale besturen de werking van het Verenigingsloket in een vroeg stadium testen. Op basis van hun feedback wordt het loket verder ontwikkeld.

De volgende kernfunctionaliteiten zijn al in een sterk vereenvoudigde basisvorm en op basis van testdata operationeel:

  • Verenigingen zoeken
  • Aanmelden en vereniging registreren
  • Zoeken in dienstverleningsaanbod voor verenigingen

De komende maanden worden deze functionaliteiten uitgebreid zodat het Verenigingsloket als overkoepelend platform stap voor stap meer vorm krijgt, met als doel een eerste publieksversie in december 2023.

Verenigingsloket

De Vlaamse overheid bouwt een digitaal platform voor interacties tussen verenigingen en dienstverleners. Denk aan het aanvragen van vergunningen, het nalaten van administratieve informatie (verzekeringen, boekhouding, …), aanvraag materiaal bij de uitleendienst, … 

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.