GE/SPOT

Hoe erfgoed inzetten in zorg? Leren door doen!


Erfgoedorganisaties zijn belangrijk voor het welzijn van mensen. FARO merkt een groeiende nood aan training in erfgoedmethodieken voor personen met specifieke zorgnoden, en organiseert daarom een vormingstraject van vijf interactieve workshops waarin je de methodieken actief toepast.

Vormingstraject

FARO biedt in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 vijf interactieve workshops aan over de meerwaarde van erfgoed binnen de zorgcontext, over de kracht van object handling, over reminiscentie, over tinkeren en storytelling.

Interesse? Bekijk het aanbod in detail, en schrijf je in:

Voor wie?

Voor medewerkers toegankelijkheid, participatie, outreach, publieksmedewerkers, gidsen, iedereen die aan de slag wil gaan met erfgoed in een zorgcontext.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.