onderzoek

DIT DOET ME WAT — Een ode aan meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars

november 2020 — Op vrijdag 9 oktober 2020 maakte OP/TIL de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties. Het onderzoek resulteerde in de publicatie DIT DOET ME WAT.

Bijna 1 op de 2 Vlamingen

Hét belangrijkste resultaat van dit nieuwe grootschalige onderzoek naar amateurkunsten? 44% van de Vlamingen beoefent in zijn vrije tijd een creatieve hobby. Bijna 1 op de 2 Vlamingen dus. Dit cijfer steeg met maar liefst 7%, in vergelijking met vorig onderzoek.

In 2008 leerde een grootschalig bevolkingsonderzoek dat maar liefst 1 op 3 Vlamingen tussen 14 en 75 jaar in zijn vrije tijd een creatieve hobby beoefent. Een verbluffend cijfer dat meteen het belang van de amateurkunstensector in de verf zette. 

Een decennium later was een update van het pionierswerk hard nodig. Het veld en het Vlaamse cultuurbeleid veranderde ingrijpend in 10 jaar tijd. De vakgroep sociologie van Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. John Lievens, voerde in 2019 opnieuw een grootschalig bevolkingsonderzoek uit naar amateurkunsten in Vlaanderen.

Amateurkunsten in de lift

De beoefening van amateurkunsten zit in de lift en is duidelijk gestegen tegenover 10 jaar geleden. Het onderzoek verschaft nog een pak meer belangrijke inzichten over het profiel van de amateurkunstenaars, hun nood aan ondersteuning en de drempels die ze ervaren. Het onderzoek focust ook op de impact die amateurkunsten hebben op de meer dan 2 miljoen Vlamingen die een artistieke hobby beoefenen. 

“Het onderzoek biedt stof tot nadenken en voer voor inspiratie voor bovenlokale cultuurwerkingen en amateurkunsten.”

Welke boeiende samenwerkingen zijn er mogelijk met amateurkunstenaars en hun verenigingen? Zien we andere noden bij amateurkunstenaars in de grootsteden of meer landelijke gebieden? Het onderzoek biedt ook stof tot nadenken en voer voor inspiratie voor bovenlokale cultuurwerkingen en amateurkunsten. 

Publicatie bundelt onderzoek en praktijkverhalen

Wat zijn de profielen van de meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars in Vlaanderen? Welke drempels komen ze tegen? Welke steun hebben ze nodig? Wat is de rol van de 9 amateurkunstenorganisaties? Hoe linken de amateurkunsten met andere sectoren? Amateurkunstenaars gidsen je door 112 pagina’s persoonlijke verhalen, cijfers en grafieken in de publicatie DIT DOET ME WAT.

Het boek is een gids en een inspiratiebron voor de cultuurwerker, de beleidsmaker en de beoefenaar. Lees het als een portret, een studie of gebruik het als naslagwerk voor jouw praktijk.

Meer info? Contacteer Benedikte De Vos.

Benedikte De Vos
Benedikte De Vos

Hoe verbinden amateurkunstenaars?

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.