Verenigingsloket
lokaal cultuurbeleid

Het Verenigingsloket: voor verenigingen én lokale besturen

Het Verenigingsloket wil de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Help als lokaal bestuur je verenigingen zodat ze makkelijker aanvragen kunnen doen en procedures kunnen opstarten.

Wat is het verenigingsloket?

Verenigingen moeten vaak bij verschillende diensten en overheden aankloppen voor allerlei procedures en toelatingen. Dat zorgt voor een hele papiermolen nog voordat ze aan hun evenement, activiteit of werking kunnen beginnen. Het Verenigingsloket groepeert en digitaliseert informatie aan verenigingen en vereenvoudigt de toegang. Op die manier verliezen verenigingen minder tijd met administratie.

Het verenigingsloket is een digitaal platform van de Vlaamse overheid, voor zowel verenigingen als hun dienstverleners. Die dienstverleners kunnen lokale of Vlaamse besturen zijn maar ook koepels, steunpunten en federaties die info en diensten aanbieden en en (contact)gegevens van verenigingen beheren. 

Op 30 januari 2024 wordt de eerste versie van het Verenigingsloket gelanceerd. Verenigingen kunnen zich vanaf die datum registreren op www.verenigingsloket.be. Bij volgende contacten met dezelfde of een andere overheidsdienst zijn deze gegevens al bekend en moet een vereniging enkel nog aanvullen wat niet bekend is.

Hoe aan de slag met het Verenigingsregister?

De gegevens van jouw lokale vereniging komen terecht in het Verenigingsregister. Waarom kan het interessant zijn als lokaal bestuur of lokale cultuurambtenaar om je lokale verenigingen hierbij te laten aansluiten?

Het Verenigingsregister is de nieuwe databron waarin de gegevens van (feitelijke) verenigingen centraal worden opgeslagen. Het Verenigingsregister is in opbouw en zal het (data)hart van het Verenigingsloket vormen.  Een beveiligde databank zorgt ervoor dat gegevens bewaard worden zodat een vereniging niet altijd dezelfde informatie moet ingeven wanneer ze met verschillende overheden in contact komt.

(Lokale) overheden en koepels kunnen verenigingsdata hergebruiken in hun dienstverlening en de publieke info over de verenigingen publiceren op hun website.

Wil je als lokaal bestuur en als lokale cultuuractor je digitale dienstverlening aan verenigingen verbeteren zodat je gegevens, informatie en diensten kan uitwisselen en publiceren via het Verenigingsloket en -register? Kijk dan naar de tips en voorbeelden in het kookboek, een stappenplan van lokale besturen op maat van lokale besturen.


Je dienstverlening digitaal aanbieden via het Verenigingsloket

Stap voor stap zullen meer functionaliteiten en dienstverleners beschikbaar zijn. Dat maakt het op termijn gemakkelijker voor verenigingen om sneller toegang tot de juiste info te krijgen.

Het Verenigingsloket moet een platform worden waarop verenigingen al hun gegevens, aanvragen, reservaties, meldingen of attesten kunnen raadplegen. Dat wil de Vlaamse overheid doen in samenwerking met lokale besturen en andere overheden door hun bestaande toepassingen in een centrale toepassing te integreren.

Door je lokale dienstverlening ten aanzien van culturele organisaties op te nemen in het Verenigingsloket biedt je extra zichtbaarheid en makkelijker ontsluiting. Verenigingen worden zo beter worden toegeleid naar voor hen relevante dienstverlening.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.