draagvlak

Terugblik / Breng je kernboodschap op een originele manier

Je wil dat lokale politici weten hoe relevant en noodzakelijk de werking van jouw cultuur- of gemeenschapscentrum, cultuurdienst, bibliotheek, IGS … is. Maar je weet niet hoe dat aan te pakken.

Stefanie Cornut van communicatiebureau Indiandribble gaf tijdens het webinar op 20 maart 2024 heel wat inspiratie en tools om je verhaal en de vorm ervan af te stemmen op de ontvanger.

Wij onthielden alvast dat de juiste vorm zoeken, samenhangt met hoe je de juiste snaar probeert te raken bij de toehoorder.

En we noteerden deze tips:

Tip 1 / Durf verder te kijken

Stel je de vraag wat cultuur kan betekenen voor andere domeinen. Cultuur kan een belangrijke rol spelen in het jeugdbeleid. En cultuur is ook verbonden met sport en onderwijs. Of je kan cultuur inzetten in toerisme.

Cultuur heeft raakvlakken met heel uiteenlopende beleidsdomeinen. Dat maakt cultuur uniek. Zet die kracht in.

Tip 2 / Vertel ook de evidente verhalen & zie ‘problemen’ als opportuniteiten

Misschien bereikt jouw bibliotheek een grote groep ouders van jonge kinderen. Maar zijn ze ook zichtbaar? Maak van je publiek de ambassadeur van jouw werking. Zij kunnen je boodschap uitdragen, geloofwaardig maken én versterken. Betrek je doelpublieken én maak ze zo zichtbaar.

Is er een groep mensen die je niet of nauwelijks bereikt? Verstop dat niet. Durf het uitspreken. Het kan juist een opportuniteit zijn. Stel dat je schepen heel graag wil inzetten op jongeren, maar jij bereikt die niet. Vertel dan over de vele ideeën die je hebt voor de doelgroep, en laat weten dat je hiervoor bijvoorbeeld een medewerker jeugd wil inzetten.

Tip 3 / Gebruik hulpmiddelen om je boodschap kracht bij te zetten

Maak slim gebruik van AI. Schrijf je een nota voor het schepencollege? Blijf weg van de droge tekst, en let op met jargon. Maak er een heldere tekst van. Vraag gratis hulp aan ChatGPT. Dat kan zo: “Kan je deze nota vlot en krachtig herschrijven, met enkele tussentitels en in minder hoogdravende taal.”

Gebruik Canva voor je vormgeving, of vraag aan ImageFX om een sprekend beeld te genereren, dat je boodschap versterkt en aansluit bij de waarden van je organisatie.

Meer weten over het ‘creëren van draagvlak voor cultuur’?

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.