regiovorming
BELEID

Nota regiovorming Vlaamse Regering

oktober 2020 — Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering de kadernota rond regiovorming goed. De nota beschrijft de visie op regiovorming en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

Aanpak regiovorming

De regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten.

De Vlaamse overheid zal de bestaande drempels wegwerken die de fusie van samenwerkingsverbanden verhinderen. Ze zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Ook de eigen decreten zullen hier op termijn rekening mee houden, met behoud van de autonomie van de lokale besturen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkt een kader uit met bijkomende instrumenten om de regiovorming te ondersteunen, bijvoorbeeld voor de problematiek rond herverdeling tussen de betrokken lokale besturen.

Referentieregio’s

De nota bevat ook een kaart met 13 referentieregio’s, om het gesprek te openen. In de komende maanden is de stem van de lokale besturen doorslaggevend: Herkennen zij zich in deze referentieregio’s?

De Vlaamse Regering vroeg ook de gouverneurs een advies te formuleren over deze referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Dat advies finaliseren ze tegen midden januari 2021.

Begin volgend jaar legt de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief vast. Daarna zal de regering de verdere regelgeving aanpassen.

Meer informatie?

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je een FAQ rond regiovorming.

Conceptnota regiovorming

Het standpunt van de VVSG

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.