PERSONEEL

OP/TIL verwelkomt …

OP/TIL gaat in 2021 van start met 2 nieuwe collega’s. Stijn Jacobs neemt een deel van het werk van Elke Van Lent over. Elke neemt enkele maanden moederschapsrust. Fender Mackenson Rooms werkt halftijds als projectmedewerker en zal onder meer het event OP/HEF op poten zetten.

Ontmoet Fender

Wat is cultuur voor jou?

Voor mij is cultuur een manier waarop twee of meerdere personen hun leefwereld ‘bricoleren’. Wanneer zo’n visie herhaald wordt, ontstaat er volgens mij een deelbaar geheel. Daarna is het spannend afwachten of het iets moois oplevert. Wat wel zeker is, is dat het resultaat veel emoties teweeg zal brengen.

Indrukwekkende culturele ervaring?

De voorstelling The Red Queen van Luke Jessop en Lito Anastasopoulou. Een leeg podium met twee dansers. Het ene moment deden beide dansers acrobatische sprongen, het andere moment kropen ze zoals micro-organismen over de grond. Heel indrukwekkend hoe deze dansers zoveel controle over hun lichaam hebben.

Inspirerende werkingen?

Het project ‘Inclusieve theaterateliers’ van De Conventie en jeugdtheater Kopergietery. Beide organisaties voorzien dans- en theaterinitiatieven voor kinderen en jongeren, waaronder ook de meest kwetsbare van onze samenleving. Met dit project geven ze extra steun aan kinderen met een beperking, met als doel ze te begeleiden naar hun reguliere dans- en theaterlessen.

Ontmoet Stijn

Wat is cultuur voor jou?

Cultuur is voor mij dat wat me beroert in het diepste van mijn zijn, dat wat emoties losmaakt, dat wat maakt dat energie begint te stromen. Het is een uitnodiging om de lineaire kloktijd te ontglippen

Indrukwekkende culturele ervaring?

True Copy van theatergezelschap Berlin. Het is docu-theater waarin de meester vervalser Geert Jan Jansen de hoofdrol speelt. Een intrigerend schouwspel waarin niets is wat het lijkt. Het gaat over authenticiteit en de ontegensprekelijke kracht van de gedachte. En, het gaat over onze kleinmenselijke kant om illusies in stand te houden.

Inspirerende werking?

Als de Nederlandse schrijfster Joke Hermsen al een ‘werking’ zou zijn, dan wil ik haar nomineren. Haar boek, ‘Kairos, een nieuwe bevlogenheid’ raakt aan de essentie van het leven. Het handelt over hoe we als mens omgaan met tijd en hoe de beleving van tijd, de beleving van cultuur beïnvloedt.

Fender Mackenson Rooms
Stijn Jacobs

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.