talentontwikkeling
OPROEP

Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, lanceerde een subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. De volgende deadline? 15 september 2022.

Voor verenigingen en individuele amateurkunstenaars

Amateurkunstenverenigingen met rechtspersoonlijkheid en individuele beoefenaars van amateurkunsten kunnen subsidies aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Dien je subsidieaanvraag ten laatste in op 15 september 2022 via de webapplicatie KIOSK.

Jaarlijks zijn er twee indienrondes:

  • 15 april voor projecten die ten vroegste starten op 1 augustus.
  • 15 september voor projecten die ten vroegste starten op 1 januari van het volgende jaar.

Talenten stimuleren

Deze subsidielijn biedt individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Welke projecten komen in aanmerking? Projecten die artistieke talenten een boost geven, én projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking …

Daarnaast wil de nieuwe regeling ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen, wat een belangrijke stimulans kan zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.

Meer info en voorwaarden?

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.