bovenlokaal cultuurdecreet
BELEID

Update — Decreet Bovenlokale Cultuurwerking in Commissie voor Cultuur Vlaams Parlement

14 december 2023 — Minister Jambon gaf op 14 december 2023 in de Commissie voor Cultuur toelichting bij het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Begin 2024 zal de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting organiseren om ook de sector aan het woord te laten over deze wijzigingen. En daarna volgt de parlementaire bespreking, stemming en verdere implementatie.

Wat moet je weten over het nieuwe decreet?

Nieuwe decreet bouwt verder op het vorige

Het nieuwe decreet vertrekt vanuit dezelfde krachtlijnen als het oude decreet van 15 juni 2018 en heeft tot doel om een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren, te optimaliseren en participatie te bevorderen.

De kracht van intergemeentelijk samenwerken

Met dit decreet erkent de Vlaamse overheid nog meer de kracht van intergemeentelijk samenwerken. De rol van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor cultuur (IGS’en) wordt verder versterkt:

  • de IGS’en krijgen een bijkomende opdracht in de beoordeling van ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.
  • de IGS’en krijgen de mogelijkheid om in te zetten op een facultatieve deelwerking rond ‘bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie’.
  • Een IGS moet niet langer bestaan uit 4 omliggende gemeenten, maar heeft wel een werkingsgebied van minstens 85.000 inwoners. Door deze maatregel wordt het decreet fusieproof gemaakt.

Extra subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Naast de huidige subsidielijn wordt een subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ toegevoegd. Die nieuwe subsidielijn zou ingaan in 2027.

Deze lijn is laagdrempeliger en mikt op projecten tot maximaal 25.000 euro die maximaal 1 jaar duren. Alleen verenigingen die in een IGS-gebied gevestigd zijn, kunnen indienen. Met deze extra lijn komt de overheid tegemoet aan opmerkingen uit het culturele veld dat er een te hoge drempel was voor kleinere initiatieven.

Daarnaast blijft de subsidielijn voor ‘bovenlokale cultuurprojecten’ bestaan.

Op 30 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering trouwens een tijdelijk subsidiereglement goed dat deels vertrekt vanuit deze principes. Op 1 maart 2024 kan je voor het eerst een subsidiedossier indienen. OP/TIL geeft jou hierbij graag meer uitleg en ondersteuning.

Nieuw luik over Brussel en VGC

In een derde luik van het decreet worden de werkingssubsidies aan gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie geïntegreerd in het voorliggend voorontwerp.

Conclusie

Het decreet voldoet nu ook aan de harmoniseringsoefening binnen het beleidsveld cultuur en conformeert aan de principes van regioconform samenwerken en fusies van gemeenten.

Op 18 januari 2024 zal de commissie een hoorzitting organiseren om ook de sector aan het woord te laten over deze wijzigingen. En daarna volgt de parlementaire bespreking en stemming.

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.