de plantrekkerij
portret

De Plantrekkerij zorgt voor veerkracht via verbeelding en creativiteit

Welke culturele projecten verleggen grenzen? En hoe doen ze dat? Verken een nieuwe culturele ruimte aan de hand van een kort portret. Mét optillende tips voor jouw praktijk.

Klaas De Roo, projectcoördinator vertelt en geeft tips

Wat?

De Plantrekkerij van Larf! probeert jongeren die het klassieke onderwijs de rug toekeren opnieuw te bereiken. De werking daagt hen uit, focust op hun talenten en maakt hen sterker, zodat ze zich verder kunnen ontplooien.

Een ervaren sociaal-artistiek medewerker en iemand die zelf in de wijk opgroeide trekken De Plantrekkerij. Voor veel jongeren is die laatste een vertrouwensfiguur.

Beiden werken in de publieke ruimte, gaan in gesprek met jongeren, moedigen hen aan initiatief te nemen, ondernemingen op te zetten en iets positiefs te bereiken voor zichzelf én de andere buurtbewoners.

De ideeën en projecten die De Plantrekkerij ondersteunt vertrekken vanuit de gesprekken met de jongeren. Waar liggen zij wakker van? Wat zijn hun dromen? Wat is rijkdom voor hen? Hoe staan ze tegenover racisme? Tegenover onderwijs? Wat willen ze leren? Welke waarden vinden ze belangrijk? Waar zijn ze goed in? Belangrijk is de focus op 3 krachtlijnen: het bottom-up werken, educatie en talentontwikkeling, ondernemingszin ontwikkelen met een artistieke output.

Larf! vindt het belangrijk dat deze jongeren hierbij ook een artistieke taal leren begrijpen, al haalt dit hen af en toe uit hun comfortzone.

De Plantrekkerij zette de voorbije jaren een zomerbar, een drukatelier waar t-shirts bedrukt kunnen worden, een tuintjes-onderneming en een documentaire op touw.

Recent kreeg De Plantrekkerij een ruimte van de stad Gent, waar ze een specifiek aanbod voor meisjes zullen ontwikkelen.

Cijfers

  • Larf! organiseert 4 keer per jaar een bevragingsronde in Nieuw Gent, waarin ze gedurende minstens 2 dagen de straten intrekken om in gesprek te gaan met jongeren, op zoek te gaan naar talent, en jongeren te coachen in het ondernemen van actie. 
  • Larf! voorziet wekelijks minstens 10 permanentie-uren in de wijk waarin ze met de jongeren werken.
  • Larf! brengt de resultaten van de bevragingen en de verhalen van De Plantrekkerij op een artistieke manier naar buiten en betrekt de jongeren hierbij. Dit resulteert in documentaires, podcast-afleveringen, een voorstelling …
  • Larf! zorgt dat De Plantrekkerij aanwezig is op minstens 3 publieke momenten in de wijk, om te communiceren over het project en om jongeren te bereiken.
Belangrijk is de focus op 3 krachtlijnen: het bottom-up werken, educatie en talentontwikkeling, ondernemingszin ontwikkelen met een artistieke output.

Tip!

Een vertrouwensband met de jongeren is essentieel. Samenwerken met partners en actoren in de buurt die de jongeren kennen is cruciaal.

Idee

De Plantrekkerij startte in 2019 op vraag van de Gentse Jeugddienst, vanuit de nood aan inbreng van jongeren in het kader van de grondige transitie van de kwetsbare wijk Nieuw Gent. Met projectmiddelen vanuit Vlaanderen Decreet Jeugd werd het project verlengd. Voor de jongeren uit Nieuw Gent hebben de geplande veranderingen veel consequenties, maar het biedt ook kansen. De Plantrekkerij geeft hen een stem in dit proces. 

Veel jongeren uit Nieuw Gent voelen zich in de steek gelaten door het beleid. Larf! wil voor hen een partner zijn en hen de kans bieden op een expressieve manier hun verhaal te vertellen en er voor zorgen dat anderen ernaar luisteren.

Partners

De Plantrekkerij verbindt de Kazematten die in de stad ligt en de buurt Nieuw Gent. Daar werken ze vooral samen met Formaat. Het jeugdhuis Nieuw Gent zorgt voor een klein lokaaltje. Er is ook een samenwerking met het CultuurNest, daar zitten CampusAtelier, KAAGhent Foundation, Manoeuvre

Tip!

Wekelijks afspreken op een bepaalde plaats en tijdstip om samen aan een artistiek project te werken, werkt niet. Daarom zijn is Larf! vooral actief in de publieke ruimte zelf.

Larf! wil voor hen een partner zijn en hen de kans bieden op een expressieve manier hun verhaal te vertellen en er voor zorgen dat anderen ernaar luisteren.
  • de plantrekkerij
  • “Larf! vindt het belangrijk dat deze jongeren hierbij ook een artistieke taal leren begrijpen, al haalt dit hen af en toe uit hun comfortzone.”
    Klaas De Roo Projectcoördinator

Verrassend

De Plantrekkerij kreeg de laatste maanden een grotere uitstraling, door zijn relevante werking. De wijk kwam positief in de media, bijvoorbeeld door de samenwerking met het Filmfestival Gent en de komst van Adil El Arbi naar de wijk.

Grensverleggend

De Plantrekkerij slaagt er in om cultuur te koppelen aan de noden van de jongeren. De noden zijn vaak: een huis vinden, werk vinden, samen met vrienden iets positiefs ondernemen voor de buurt, je verhaal kunnen vertellen … 

Tip!

Het lokale karakter is essentieel om resultaat te boeken. Zonder de ‘humus’ van het lokale, krijg je nooit een sterk verhaal. Aanwezigheid ter plekke, aandacht en respect voor de identiteit van de buurt en de onderlinge cohesie is een noodzakelijke voorwaarde. 

Contact

www.larf.be

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.