Viertoren
interview

Viertoren: cultuur aan de kust & beyond

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur kennen. Deze keer nemen we je mee naar de kust.

Tekst / Jiska Agten

“Hoe meer samenwerking, hoe meer achterban.”

Op het kruispunt van de Westhoek en de Westkust bundelen 4 gemeenten, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, hun culturele krachten. Een opvallende combi van 3 kustgemeenten en een stad uit het hinterland. Dat brengt eigen uitdagingen mee, want hier slaan cultuur en toerisme de handen in elkaar.

“We werken voor de inwoners van de 4 gemeenten, maar ook voor de bezoekers en tweedeverblijvers die meer willen ontdekken dan zon, zee en strand”, vat coördinator Sara Broucke samen.

Naast het evenwichtsparcours dat ze aflegt met de 4 gemeenten, valt in het verhaal van Sara een andere zoektocht op: die naar de balans tussen inwoners en bezoekers.

“We proberen bij ieder project ons publiek te verbreden. We maakten een Belpop Bonanza-fietsroute. Onderweg kom je Will Tura en Willem Vermandere tegen, maar ook de hardcore scene die in de jaren ’90 Oostduinkerke onveilig maakte. Zo proberen we bezoekers en eigen inwoners te boeien. We hebben ook herinneringswandelingen, specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daar ligt de focus meer op de eigen inwoners. Door ook de geschiedenis van het kusttoerisme mee te nemen, betrekken we ook toeristen.”

Naast 3 kustgemeenten is Veurne ook een stad uit het hinterland, merk je daar een verschil?
“Dat is soms zoeken naar een evenwicht. Zo wilden de kustgemeenten graag inzetten op Beaufort, maar Veurne niet. De hinterlandgemeentes betrekken, zoals ook Wulpen, Adinkerke of Ramskapelle is een persoonlijke doelstelling. Ik wil die eerder ‘vergeten’ plekken mee in het verhaal nemen. Ik merk dat het na een jaar al makkelijker gaat. Toerisme is een factor waar we echt rekening mee houden. Veurne wil zich ook profileren als een interessante stad voor toeristen, dus we geraken er wel.”

We werken voor de inwoners van de 4 gemeenten,
maar ook voor de bezoekers en tweedeverblijvers
die meer willen ontdekken dan zon, zee en strand.

“We kunnen nog 15 jaar vullen met alle mogelijke partners die er zijn.”

Over gemeentegrenzen heen

Hoe ga je om met de shift in het IGS van operationeel naar eerder coördinerend?
“Ik vind het niet altijd even makkelijk. De lokale besturen verwachten nog altijd de actorrol van ons. Het is wel een voordeel dat ik nieuw ben in de functie en dat ik die regierol vanaf het begin kan meenemen. Vanuit die regierol heb je toch oog voor andere dingen. Onze popraad werkt nu intergemeentelijk. Voor de erfgoedklassen koppelen we één klas voor een heel jaar lang aan een erfgoedplek. Daarbij kijken we over gemeentegrenzen heen. Maar je werkt heel duidelijk van achter de schermen, dus de gemeenten zien niet altijd wat het resultaat is van je werk.”

Geeft dat soms spanningen?
“Er zijn wel eens discussies en ik moet veel verantwoording afleggen. Maar het komt altijd goed. En ik moet wel eens herhalen dat het niet de bedoeling is dat Viertoren de praktische kant in handen neemt. Maar ik begrijp ook goed dat de gemeenten in de eerste plaats hun eigenbelang voor ogen houden. En ik probeer er rekening mee te houden dat er bijvoorbeeld in een verkiezingsjaar wel wat projecten zijn waar politici mee naar buiten kunnen komen. Het is ook een groeiproces. Dus ik vermoed dat die evolutie naar de regierol in het volgende beleidsplan nog duidelijker zal zijn.”

Hoe vul je die regierol vandaag in?
“Om te beginnen zet ik dingen verder die vroeger al gestart waren. Ik breng ook de verenigingen op de hoogte van waar er kansen liggen. Zo merken ze: ah, Viertoren doet iets voor ons. En soms lees ik hun subsidiedossier na en geef ik nog wat extra advies. Verder denk ik graag outside the box en probeer ik opportuniteiten te benutten om nog meer partners te betrekken. Van de lokale dialectvereniging tot de lokale economie en de kinderopvang: ik denk dat we nog 15 jaar kunnen vullen met alle mogelijke partners die er zijn.”

Intergemeentelijk samenwerken? Regierol? Krik je kennis op
  • Sara Broucke
  • “Met 4 gemeenten is Viertoren een klein intergemeentelijk samenwerkingsverband. Dat betekent kleinere budgetten en weinig personeel dus ik doe de job alleen. We werken vanuit cultuur, maar met een hart voor erfgoed. En daarnaast zijn de cultuurbeleidscoördinatoren van de vier gemeenten mijn dichtste collega’s. ”
    Sara Broucke coördinator Viertoren

IJzersterk diplomatiek talent

Is er een project waarin de regierol goed uit de verf komt?
“IJzersterk talent is uiteindelijk een mooi project dat uit de grond werd gestampt door IGS IJzervallei. Al het muzikaal talent uit onze regio’s is op één platform te vinden en kan je makkelijk boeken. Ozark Henry en Karl Vannieuwkerke zijn de peters én er werken heel veel partners samen. We hebben wel veel diplomatiek talent nodig gehad om dit te realiseren.”

Met wie werk je in de praktijk van elke dag samen?
“Met 4 gemeenten is Viertoren een klein intergemeentelijk samenwerkingsverband. Dat betekent kleinere budgetten en weinig personeel dus ik doe de job alleen. We werken vanuit cultuur, maar met een hart voor erfgoed. En daarnaast zijn de cultuurbeleidscoördinatoren van de vier gemeenten mijn dichtste collega’s. Door corona heb ik hen vooral digitaal leren kennen en dat maakt alles toch iets moeilijker. Vanaf september kan ik één dag per week in iedere gemeente werken. Dat zal me letterlijk meer zichtbaar maken.”

GE/LEERD

Niet zelf organiseren, maar samenwerken bevorderen, dat is onze uitdaging. Daar komt soms diplomatiek talent bij kijken, gelobby achter de schermen en de achterban overtuigen. Maar als het lukt om onze krachten te bundelen, kunnen we grootse dingen realiseren in onze kleine regio.


Viertoren

GE/LUKT

IJzersterk talent is een ijzersterk voorbeeld van hoe we het talent in onze regio kunnen ontsluiten. Het muzikaal talent is niet alleen veel meer zichtbaar, ze krijgen ook veel meer kansen om hun talent te ontwikkelen. En dankzij het platform ondersteunen we ook lokale verenigingen om makkelijker lokaal talent te boeken. Win-win voor artiesten en organisatoren.

Win-win voor artiesten en organisatoren

Wat is cultuur voor Sara?

Voor mij is cultuur… zo veelzijdig. Vooral samenzijn en samen beleven is het kloppend hart van cultuur. En dat maakt het ook zo mooi: je beleeft het nooit alleen.

Viertoren is de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Bijzonder is dat er 3 kustgemeenten deel uitmaken van de samenwerking. De cross over met toerisme is dus heel logisch.

Sara Broucke

Op 1 september 2020 ging Sara Broucke aan de slag als coördinator van het cultureel intergemeentelijk samenwerkingsverband Viertoren, de projectvereniging die Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne verbindt.

Sara heeft een master in geschiedenis en volgde de specifieke lerarenopleiding. Ze gaf na haar studies les in het middelbaar onderwijs en werkte als assistent bij de onderzoeksgroep geschiedenis van de nieuwe tijd aan de KU Leuven.

Naast een liefde voor cultuur in al haar vormen, kan Sara geen genoeg krijgen van het erfgoed van de streek waar ze opgroeide.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.