de kracht van cultuur

Broed je op een cultureel project?
Zoek je partners voor een samenwerking,
binnen of buiten de cultuursector?
Of zoek je informatie of advies over de bovenlokale projectsubsidies?
Een grote of een kleine vraag?

Stel je vraag tijdens VRAAG/RAAK

Anderen meenemen
in jouw cultureel verhaal,
cultuur op ieders agenda zetten.
Hoe doe je dat? OP/TIL helpt je met DRAAG/VLAK.
Nu met een focus op de
gemeenteraadsverkiezingen, en ook daarna.

Er is iets op til

Infosessie

LIVE infosessie / subsidies kleinschalig bovenlokaal cultuurproject / samen met Zuidwest

Heb je een idee voor een cultureel project? Benieuwd of een projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten iets voor jou is?

Lees meer

Verleg je grenzen

GE/SPOT

TERECHT, de juiste weg binnen de culturele bovenbouw

OP/TIL lanceert TERECHT, een online databank met FAQ’s en wijst jou zo de weg naar de culturele bovenbouw. Voor vaak gestelde vragen én antwoorden over thema’s als inclusie, geldzaken, amateurkunsten, talentontwikkeling …

Yes, eindelijk …
Bovenlokale cultuurprojecten

“Vernieuwing is belangrijk,
maar duurzaamheid evenzeer.
Beide moeten in evenwicht zijn.”

Krik je kennis op
PROJECTEN

Selectie bovenlokale cultuurprojecten

Ontdek ze hier
OPROEP

Projectoproep ’troostkracht’ van ECRU

Lees meer