regiovorming
REGIOVORMING

Update — Regiovorming / Definitieve goedkeuring Regiodecreet

Op 1 februari 2023 werd het Regiodecreet definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het decreet deelt Vlaanderen op in 15 referentieregio’s.

Impact op bestaande samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) zullen hun werking moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Het decreet voorziet een aantal overgangstermijnen en ook de mogelijkheid af te wijken, met een motivatie. Het decreet zal waarschijnlijk een aantal culturele samenwerkingsverbanden beïnvloeden, zoals erfgoedcellen en bovenlokale cultuurregio’s.

De vakministers zullen de bestaande regelgeving aanpassen aan deze nieuwe situatie. Minister Jambon deed hier al een eerste aanzet door in het ontwerp van decreet voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk een aanpassing te voorzien voor de Avansa’s. Vanaf 2026 zullen de nieuwe referentieregio’s de afbakening voor hun werkingsgebied vormen.

Ook andere decreten, zoals het Bovenlokale Cultuurdecreet, zullen de komende periode aangepast worden. Dit zal impact zal hebben op een aantal bestaande samenwerkingen. OP/TIL volgt dit dossier op de voet en zal samen met de IGS’en de overgang voorbereiden.

Een vraag over de regiovorming? Contacteer Lien Verwaeren van OP/TIL.

Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.