bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 1

april 2019 — De 1e subsidies voor bovenlokale projecten werden begin oktober 2019 toegekend. 34 projecten, uit een totaal van 155 ingediende dossiers, kregen een positief advies en ontvangen financiële middelen om hun project uit te rollen. In totaal werd er binnen deze ronde voor 3.143.370,97 euro aan subsidiemiddelen goedgekeurd door de minister. Binnen het budget dus, want er was een bedrag van 3,75 miljoen euro beschikbaar voor deze ronde. Het restbudget wordt toegevoegd aan de enveloppe voor de tweede indienronde van 2019.

Door een algemene besparingsronde van de Vlaamse Overheid werd er echter 6% bespaard op de toegekende subsidiebedragen van de eerste ronde. Een totaal van 2.954.768,71 euro ging naar de 34 goedgekeurde projecten.

Vraag projectsubsidies aan

Heb je een idee voor een grensverleggend cultureel project? Misschien zijn de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten iets voor jou?

Een totaal van 2.954.768,71 euro

ging naar de 34 goedgekeurde projecten.

Spreiding

De aanvragers van de goedgekeurde projecten zijn mooi verspreid over de provincies. Uit West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg werden telkens 7 projecten goedgekeurd, 4 projecten komen uit Oost-Vlaanderen en ook 2 Brusselse indieners krijgen ondersteuning.

De projecten zelf, die zijn bovenlokaal, en kunnen de provinciegrenzen uiteraard overstijgen.

Eén- of meerjarig

De meeste goedgekeurde projecten kregen een subsidie toegekend voor één jaar (16 van de 34), 12 projecten voor twee jaar en 6 projecten voor een driejarig traject. De aangevraagde duurtijd (en ook het gevraagde subsidiebedrag) lag vaak hoger.

Uit welke sector

In onderstaande tabel zie je de verdeling van alle aanvragen over de sectoren. De indieners duidden zelf aan met welke sectoren hun organisatie gelieerd is. Heel wat aanvragers vinkten meerdere sectoren aan, waardoor de totale som over alle sectoren hoger is dan het aantal dossiers.

Een aanvraag kon ook slechts door één organisatie of bestuur worden ingediend. De onderstaande gegevens geven geen info over de sector(en) waarmee een partnerschap werd aangegaan voor de realisatie van het project.

108 van de 155 ingediende projectaanvragen werden ingediend door een organisatie uit de kunstensector. Bij ongeveer 1 op de 3 ingediende dossiers werd amateurkunsten of lokaal cultuurbeleid aangevinkt. Iets lager liggen de aanvragen uit het sociaal-cultureel werk (45 dossiers op de 155). Cultureel erfgoed, jeugd en circus vormen de minderheid binnen de aangevraagde dossiers met respectievelijk 30, 19 en 14 aanvragen.

De meerderheid van de subsidies werd toegekend aan organisaties uit de kunstensector en aan actoren uit het lokaal cultuurbeleid.

  Cir-cus Jeugd Cultureel erfgoed Sociaal-cultureel werk Amateur-kunsten Lokaal cultuur-beleid Kunsten
totaal aantal aanvragen 14 19 30 45 50 55 108
aantal goedgekeurde dossiers 0 6 5 7 5 12 21
% goedgekeurd tov ingediende dossiers   31,5 % 10 % 15,5 % 16,6 % 22 % 15,5 %

De verdeling van de goedgekeurde dossiers over de 5 provincies en Brussel, op basis van vestigingsplaats van de indiener:

Provincie aanvrager Aantal goedgekeurd door minister % goedgekeurd tov ingediende dossiers uit die provincie % goedgekeurd tov totaal aantal ingediende dossiers
Antwerpen 7 19,4% 20,5 %
Brussel (19 gemeenten) 2 20 % 6 %
Limburg 7 41 % 20,5 %
Vlaams-Brabant 7 30,4 % 20,5 %
Oost-Vlaanderen 4 9,7 % 12 %
West-Vlaanderen 7 27 % 20,5 %
TOTAAL 34   100%

Aanvragers uit Limburg hadden de hoogste slaagkans, 41 % van de aanvragen uit Limburg kreeg subsidie toegekend. In Oost-Vlaanderen haalde minder dan 1 op 10 van de aanvragers een subsidie binnen.

41 % van de aanvragen uit Limburg kreeg subsidie toegekend.


Meer info over deze gegevens?

Stuur een mail naar Benedikte De Vos: benedikte@cultuuroptil.be

Benedikte De Vos
Benedikte De Vos

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.