in dialoog © Lucas Denuwelaere
financiering

Financier je project of werking op het snijvlak van cultuur en natuur

Droom je van een project of werking op het snijvlak van cultuur en natuur? Bekijk deze financieringsopties en vind ervaringsdeskundigen om de daad bij het woord te voegen. 

Waar kan je terecht voor Vlaamse financiering?

 • Met Buurten op den buiten steunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen.
 • Via Growfunding kan iedereen die wil bijdragen aan een sterke en duurzame samenleving een community vinden en middelen ophalen.
 • Via Cera Foundation kunnen organisaties of verenigingen middelen aanvragen om projecten te realiseren met maatschappelijke impact op de regio. Centraal staan samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. 
 • Wanneer je eigenaar bent van een terrein en je zelf Europese natuurdoelen wil realiseren kan je terecht bij Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur. Versterk de natuur of soorten en vraag je projectsubsidie aan als particulier, privaatrechtelijke persoon of bestuur in Vlaanderen. 
 • Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt al jaren aan meer en betere natuur voor iedereen. Ze doen dit met alle sectoren en via allerlei programma’s en subsidies voor méér natuur en ook voor natuur in je buurt. Zo is er onder andere de projectoproep Natuur in je Buurt. Deze projectoproep wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat onze biodiversiteit ondersteund wordt. Overheden, verenigingen, organisaties of zorgvoorzieningen kunnen een projectvoorstel indienen. 
 • Sommige Vlaamse landelijke regio’s zijn erkend als LEADER-gebied voor de periode 2023-2027. LEADER is een subsidiemaatregel uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Het geeft plattelandsbewoners, landbouwers, lokale besturen, verenigingen en ondernemers het heft in handen om hun plattelandsregio samen duurzaam te ontwikkelen. Dit gebeurt door het uitvoeren van plattelandsprojecten, die het platteland en haar bewoners ten goede komen. In 2023 gaat een nieuwe LEADER-periode van start die zal duren tot 2027. Momenteel organiseren de regio’s zich om een strategisch plan te maken als kader voor dit subsidieprogramma. Ze doen hiervoor een voorstel aan de Vlaamse regering. De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor het overzicht en ook de provinciebesturen voorzien ondersteuning. Je zal vermoedelijk tegen najaar 2023 een eerste keer een projectaanvraag kunnen doen.
 • De Vlaamse Overheid stimuleert bovenlokale samenwerkingen, tussen cultuur én andere sectoren, waaronder natuur en onroerend erfgoed. Ga na of jouw idee in aanmerking komt voor een subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten, en laat je bijstaan door OP/TIL.

Op zoek naar Europese subsidies?

 • Ken je de (Europese) subsidies voor plattelandsontwikkeling? Voor Oost-Vlaanderen vind je alle info bij het Plattelandsloket. Werk je in West-Vlaanderen: bekijk dan hier alle info. Ook in Antwerpen kun je terecht bij het provinciebestuur. Voor Limburg start de zoektocht hier. Organisaties uit Vlaams-Brabant gaan van start op deze pagina. Voor sommige regio’s gelden bijkomende programma’s, leer hierboven meer over LEADER. 
 • Als je met jongeren (tot 30 jaar) en/of jeugdwerkers of vormingswerkers aan de slag gaat, kan je aankloppen bij JINT voor ondersteuning via Erasmus+ of European Solidarity Corps. Check ook de JINT-infosessie, specifiek voor de cultuursector.
 • Interreg is een optie voor grensoverschrijdende projecten. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn verschillende programmatypes, naargelang de regio of doelstelling. Je hoeft zo’n projectaanvraag niet alleen aan te vatten, er zijn contactpunten voor elk deelprogramma. Je kunt er je projectidee aftoetsen of zoeken naar partners. In welke programma’s Vlaanderen zich engageert, en waar je hulp vindt, lees je op de website van Vlaio. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. 

Op zoek naar partners voor je project?

 • Dacht je al aan de Regionale Landschappen als partner in een project met cultuur en natuur? Vaak hebben ze ook subsidieprogramma’s en heel veel kennis omtrent beheer, landelijk erfgoed…
 • Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook heel wat natuurparken. Zo zet het Natuurpark Rivierenland op dit moment al heel actief in op natuur- / cultuurprojecten voor het stimuleren van natuurbeleving.
 • De aandacht voor natuur en landschappelijke kwaliteit zit in de lift. Zo worden nu Vlaanderen nationale parken en landschapsparken erkend en op een kwalitatieve manier beheerd door een netwerk aan partners. Welke gebieden in de running zijn en werken aan een masterplan zie je op deze kaart. Wie weet is er ook plaats voor cultuur? Het grensoverschrijdende Geopark Schelde delta heeft zelfs ambitie om Unesco-geopark te worden.  
 • Het Agentschap Natuur en Bos heeft heel wat projecten en dienstverlening. Zo investeert Natuurinvest in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de beleving van de natuur vergroten. Ze bundelen prachtige natuurlocaties voor bijvoorbeeld events, vergaderingen of film.
 • Of misschien ben je wel speficiek op zoek naar de eigenaar van een bos? Daarvoor kan je terecht bij De Bosgroepen, zij ondersteunen boseigenaars.
 • BOS+ heeft jarenlange ervaring met culturele activiteiten midden in de natuur. Zij hebben al heel wat mooie samenwerkingen met overheden, bedrijven of organisaties. Wil jij hun volgende partner zijn die mee werk maakt van een groenere toekomst? Contacteer hen.
 • Trage wegen bundelt kennis over trage wegen in Vlaanderen, inclusief een handige kaart.
 • Pulse Transitienetwerk is het expertisenetwerk voor duurzaamheid in de culturele sector, jeugdsector en mediasector. Ze geloven dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Ze verbinden een 1000-tal organisaties en individuen uit de cultuur- jeugd en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel. Word jij ook Pulsegenoot?
 • De Natuuracademie van Natuurpunt zorgt voor vorming en opleidingen rond natuur, klimaat en milieu, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen. Af en toe ontwikkelen ze ook projecten op de snijlijn natuur en cultuur, zoals Slam de Natuur. Wil je een activiteit met de Natuuracademie organiseren? Vind alle info hier.
 • Ook bij Bond Beter Leefmilieu reiken ze de hand naar partners die mee hun schouders willen zetten onder een future proof wereld.
 • Ken je Greentrack al? Dat is een netwerk van partners die zich engageren om de cultuursector ecologischer en duurzamer te maken.
 • Ga daarnaast ook eens te rade bij de milieudienst van jouw eigen stad of gemeente? In het CC in Koksijde hebben ze bijvoorbeeld al een jarenlange samenwerking met dienst milieu & duurzame ontwikkeling.
 • Of neem contact op met Avansa in jouw regio, hun deuren staan ook steeds open om acties en samenwerkingen op te zetten rond maatschappelijke thema’s.
 • Er zijn ook heel wat makers of kleinere organisaties die zich ontplooien op het snijpunt natuur en cultuur. Ben je op zoek naar iets specifieks? Twijfel niet om ons te contacteren. Of kunnen we hier rechtstreeks doorverwijzen naar de sectorspecifieke steunpunten?

  Heb je verdere vragen of aanvullingen? Stuur een mailtje naar an-sofie@cultuuroptil.be.

Vraag in 4 stappen subsidies aan voor een bovenlokaal cultuurproject.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.