music is the answer
publicatie

Inspiratiegids Music is the Answer

oktober 2020 — Hoe ontwikkel je een lokaal muziekbeleid met impact? Music Is The Answer van VI.BE is een hands-on inspiratiegids die gemeenten en steden inzicht wil geven in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools aanreikt voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid. Sylvia Matthys van OP/TIL selecteerde enkele verbindende voorbeelden.

Verbinden, over gemeentegrenzen heen

Hoe zet je als gemeente of stad in op de kracht van muziek? Het lokale niveau fungeert als de basis. Het is daar waar talent de eerste kansen grijpt om te groeien. 

Dit betekent niet dat een lokaal bestuur er alleen voor staat. Door samen te werken over gemeentegrenzen heen, vergroot je de impact. En, vele schouders maken het werk licht.

Inspirerende projecten

Muziek & erfgoed

Onteigend is een jong collectief van mobiele curatoren. Partners uit het muziekmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, plattelandsontwikkeling, jeugd én de bovenlokale cultuur- en jeugdwerkingen van COMEET en MEETJESMAN, de regionale jeugddienst, slaan de handen in elkaar. Het collectief onteigent unieke plekken in het Meetjesland om er een feestelijke concertavond op te zetten.

Muziek & zorg

De Stem van ons Geheugen, een zangproject van Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol, ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt opnieuw voor verbinding en raakt aan emoties. Het draagt bij tot de algemene kwaliteit van het leven en haalt mensen met dementie én hun familie en mantelzorgers uit hun isolement. Een mooie muzikale brug tussen cultuur, welzijn, onderwijs en thuiszorg. 

Muziek & rituelen

Reveil wil onze rouwcultuur warmer maken. Met muziek, poëzie, beeld, dans en levensverhalen. Dit gebeurt onder andere op 1 november via ingetogen Reveil-momenten op meer dan 100 Vlaamse begraafplaatsen.

Muziek & educatie

28 maart is de internationale Piano Day. Dit is de 88-ste dag van het jaar, zoals ook een piano 88 toetsen telt. 10 gemeenten uit de Brusselse Noordrand presenteren PianoDays2020. Dit laagdrempelig en uitdeinend festival haalt de piano van zijn sokkel. Het programmeert meer dan 60 literaire en muzikale activiteiten, op evidente én bijzondere locaties. Het festival gaat ook educatief en participatief aan de slag, en haalt daarvoor expertise binnen van Koor&Stem, de Fietsersbond en MATRIX.

Muziek & beleid

De stad Herentals wil de burger meer betrekken bij het beleid en lanceerde de popraad, een innovatieve inspraakmethodiek. Vormingplus Kempen zorgde voor de methodische begeleiding.

De regio Neteland kiest voor een intergemeentelijk evenementenplatform. Organisatoren van activiteiten kunnen op een vlotte manier een evenement aanvragen, materiaal reserveren en informatie raadplegen. 

Sylvia Matthys van OP/TIL schreef op vraag van VI.BE een bijdrage voor deze publicatie.

De publicatie Music is the Answer verschijnt
op 17 november 2020.

Bestel hier

Tips

De inzichten uit de liveshow van VI.BE

Vereenvoudig je administratie

Wil jouw gemeente een muzikaal idee ondersteunen?
Maak reglementen en procedures eenvoudig.

Werk een muziekbeleid uit

Wil je een parcours uitstippelen rond (boven)lokaal muziekbeleid?
De praktijkervaringen van Kindvriendelijke steden en gemeenten en de uitvoering van de regierol voor lokaal sociaal beleid bieden richting. 

Sylvia Matthys
Sylvia Matthys

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.