bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 3

oktober 2020 —  Op 22 oktober was het D-day voor de projectindieners binnen het decreet Bovenlokale Cultuurwerking. 38 indieners ontvingen Vlaamse steun voor hun ingediend project, voor een totaalbedrag van 2.285.050,92 euro. De geselecteerde projecten gaan van start vanaf januari 2021. OP/TIL las met grote nieuwsgierigheid de projectinhoud van deze nieuwe lichting bovenlokale projecten. Het leest alvast veelbelovend.

De thema’s

Corona als motor voor nieuwe projecten

Lag het aan de coronacrisis dat er minder projecten werden ingediend dan in de vorige ronde? Dat is niet zeker, wél opvallend is dat organisaties de crisis gebruiken als motor voor nieuwe projecten. Zo gaat Art 27 op zoek naar oude kennis die in coronatijden opnieuw bruikbaar blijkt te zijn en willen ze analoge en digitale vaardigheden met elkaar verbinden. 

Spannende cross-overs

Ook nu gaat het vaak om boeiende en verrassende samenwerkingen. De stad Mechelen wil de migratiegeschiedenis in de regio optekenen en smeedt daarvoor een partnerschap met integratie, erfgoed, musea, toerisme, het stadsarchief, jeugdwerk, sociaal beleid, diversiteit én het verenigingsleven. I-Tube van De Batterie werkt dan weer vanuit de cross-over van technologie, filosofie en kunst. 

Participatie en cocreatie

Heel veel projecten trekken voluit de kaart van participatie en co-creatie. Op die manier bieden de projecten kansen aan vrijwilligers, amateurs en professionelen, aan bewoners en bezoekers. SUKRE van Theatermakery Het Eenzame Westen wordt een participatief interview- en theaterproject in de Westhoek, zonder grenzen tussen professionele acteurs en liefhebbers. 

Verbinden

Verbinden vormt de rode draad doorheen de bovenlokale cultuurprojecten. Brugge Plus creëert een lerend netwerk van cultuurwerkers die zich vaak op lokaal niveau actief inzetten om een laagdrempelig en democratisch cultuuraanbod te maken. In het project BIND van Doek wordt een community of practice opgezet voor mensen met artistiek of ambachtelijk textieltalent. Elcker-Ick verbindt in ‘Vreemde Culturen, Goede Buren’ Antwerpenaars van heel diverse origine. Natuurpunt zet in op verbinding en uitwisseling door op zoek te gaan naar verhalen over de natuur in diverse (sub)culturen. 

Stad én platteland

De bovenlokale projecten blijven tot nu toe in hoofdzaak een stedelijk gegeven. Hier en daar duiken ook originele projecten op in plattelandsregio’s. Geluveld, een klein dorp in de Westhoek verbindt zijn burgers en de omliggende regio rond Léonie Keingiaert de Gheluvelt, de 1ste vrouwelijke burgemeester van België. 

Circus

Hoera ook voor de circussector! Voor het eerst zien we organisaties uit de circussector die zich in de bovenlokale logica inschrijven en ontwikkelingskansen krijgen. Het Antwerpse Ell Circo D’ell Fuego bijvoorbeeld zet circusmethodieken in om aan de slag te gaan met kinderen en jongeren die slachtoffer werden van intrafamiliaal geweld, om positieve ervaringen op te doen en cultuur te beleven. 

Het bovenlokale veld krijgt vorm

Het bovenlokale veld begint mooi vorm te krijgen en biedt een plaats om in te spelen op  maatschappelijke noden en relevante maatschappelijke vraagstukken. 

Slaagpercentage hoger

Op 22 oktober stelde Marius Meremans ook een vraag in de Commissie Cultuur aan minister Jambon over de toekenning van subsidies binnen deze projectronde. We onthouden dat het slaagpercentage gevoelig verhoogde, tot 40%. Meer en meer indieners slagen erin om binnen hun project de bovenlokale intenties vorm te geven. Dit resulteerde in meer positieve adviezen van de commissie. Ook minister Jambon selecteerde bewust enkele beloftevolle projecten, die weliswaar aandachtspunten meekregen van de commissie. De minister selecteerde ook enkele projecten die op de grens van het bovenlokale en de Vlaamse actieradius zitten. 

Ook kansen voor kleinere projecten

Maar daarnaast was er ook aandacht voor projecten van kleinere organisaties en minder professionele spelers. De commissie nam deze bezorgdheid, die duidelijk leeft in het veld, mee in haar beoordeling. Zonder afbreuk te doen aan de basiscriteria, kregen enkele projecten die tegen het lokale aanschuurden, ook ontwikkelingskansen. 

Evaluatie decreet

De commissie stuurde er ook op aan snel werk te maken van de evaluatie van het decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Er werd benadrukt dat het belang van het bovenlokale niveau binnen cultuur nog zal toenemen en men kijkt uit naar een bloeiend bovenlokaal cultuurveld, waarin OP/TIL een belangrijke rol kan opnemen. 

Vraag subsidies aan

Heb je een idee voor een grensverleggend cultureel project? Misschien zijn de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten iets voor jou?

Meer info over deze gegevens?
Stuur een mail naar Benedikte De Vos: benedikte@cultuuroptil.be

Benedikte De Vos
Benedikte De Vos

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.