bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 8

april 2023 — Minister van cultuur, Jambon, maakte recent bekend welke 26 projecten een subsidie ontvangen in het kader van de 8e oproep voor bovenlokale cultuurprojecten.

De projecten starten ten vroegste op 1 juli 2023, voor een looptijd van maximaal 3 jaar. Met 73 ingediende en ontvankelijke projecten, lag het aantal indieningen opvallend hoger dan in de 5e , 6e en 7e indienronde, waar respectievelijk 63, 53 en 50 projecten werden ingediend.

Het slaagpercentage ligt in deze ronde dan wel weer iets lager dan in de voorgaande twee
rondes: namelijk 36% tegenover 43% en 48%, maar met een gemiddelde slaagkans van 35% over alle 8 rondes heen blijft deze ronde representatief.

Jongeren zijn de toekomst

Heel wat projecten zetten expliciet in op jongeren als motor van verandering en vernieuwing, over de verschillende kunstdisciplines heen. Zo zet de ‘Jazzontsporing’ van Stad Harelbeke een festivalconcept rond Jazzmuziek op poten met een specifieke focus op jongeren, scholen, jeugdwerkingen en muziekeducatie.

Met ‘Geen cultuur zonder nachtcultuur’ zet vzw De Onderstroom dan weer de nacht- en jongerencultuur op de agenda via een gemeenschapsvormend meerjarig project. Verschillende disciplines en doelgroepen leren en werken samen.

In het project ‘Freetown’ van The constant Now wordt een mobiel tentoonstellingsproject opgezet met jonge kunstenaars van kleur. De expo reist langs festivals als Wecandance & Bomboclaat en langs ateliers in Antwerpen en Gent.

‘BLENDER’ van Larf! leert 25 jongeren het werk van 5 jonge theatermakers ontdekken in workshops, verspreid over 5 weekends. Het wil uitwisseling en ontdekking stimuleren.

Tot slot richt figurentheater Ultima Thule met ‘B!LD’ een artistiek platform op voor jongeren tussen 10 en 16 jaar uit de B-stroom. Om hun cultuurparticipatie te vergroten via sessies rond bedenken, maken, spelen en organiseren.

Het project ‘Bib Creatief’ van SCUM Studios wil jongeren via workshops een plek geven in Antwerpse en Brusselse bibliotheken.

Groene en publieke ruimte als ontmoetingsplek

De plekken die we delen, in de stad of in de natuur, blijven ook in deze projectenronde zowel een inspiratie als een laboratorium.

In ‘Publiek Park’ van Grenswerk dienen openbare parken en stadstuinen als tentoonstellingsruimten om hedendaagse kunstenaarspraktijken en kunsthistorische narratieven te delen met een breed publiek.

‘Sint Denijs City’ van Zen- Kunst- en cultuurdorp organiseert een kunstbiënnale langs trage wegen, waar kunst
en landschap inherent met elkaar verbonden zijn.

In het project ‘Als bermen naar schapen kijken’ van Wildernesten werken theatermakers, beeldend kunstenaars, muzikanten en academies uit Wilrijk en Mortsel samen aan een theaterwandeling op, over en met de
spoorwegbermen.

‘De verhalen en muziek uit de natuur in Kempen en Hageland’ zijn 5 participatieve voorstellingen in de natuur en in lokale cultuurhuizen. Samen met een website, een podcastreeks, video’s en een playlist brengt FOLKMJUZIK vzw verschillende partners samen in een lerend netwerk rond de synergie van natuur en cultuur.

Rooftoptiger initieert ‘ToT/h/em’, een driejarig cocreatief leertraject met transversale partners in stadsontwikkelingsgebied Antwerpen Noord. Tijdelijke invulling gaat er samen met immaterieel erfgoed en diversiteit uit de buurt. Rooftoptiger vraagt zich ook af hoe ze het project kunnen verduurzamen en inzichten kunnen delen met de sector.

‘Kunst & Zwalm’, de tweejaarlijkse kunstroute van BOEM vzw in de Zwalmstreek, gaat met water als actueel maatschappelijk thema aan de slag om in de rurale context met externe curatoren en lokale bewoners een participatief en cocreatief traject uit te tekenen.

Sociaal-artistieke praktijk en cocreatie

Participatief werken: waarbij de grens tussen publiek en actor vervaagt. Waarbij eigenaarschap van de deelnemers in het proces even belangrijk is als het resultaat.

Het staat centraal in de muzikale en theatrale evocatie van en voor de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in het project ‘MARS UVRM’ van Toeterdonk vzw. Een kleurrijke en muzikale optocht door Leuven en Mechelen.

Meer nog dan participatie gaat het bij ‘Theater TARTAAR’ om inclusie, waarbij de participant niet enkel wordt toegeleid naar de kunsten, maar er middenin staat. Via het breed netwerk van TARTAAR vzw binnen zowel kunsten- als
welzijnsorganisaties zetten ze een traject op met maatschappelijk kwetsbare mensen.

Via Lactea zet zich al jaren in voor het gebruik van wereldmuziek als verbindende kracht tussen verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in de regio Kortrijk-Doornik-Rijsel. In hun project ‘Bandura borders’ zetten ze een artistiek-participatief muziekproject op met en voor de Oekraïense en andere Centraal-Europese gemeenschappen.

In ‘Klankenkoorts’ brengen FMDO, Unie der Zorgelozen en Zuidwest een gemengde groep muzikanten met verschillende culturele achtergronden, muzikale bagage en instrumentarium samen om te werken aan een
muziektheatervoorstelling.

In het project ‘Creatieve workshops Kempense gevangenissen’ gaat deRUIMTE onder begeleiding van professionele kunstenaars aan de slag met gedetineerden om via verschillende beeldende disciplines tot een participatief toonmoment te komen.

Tot slot gaan in het project ‘Kleurstof’ van Pigmento vzw patiënten uit psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg op exploratie in de wereld van de plantaardige kleurstoffen.

Netwerken als motor voor groei

Ontwikkelings- en managementsplatform AnAku richt zich op individuele kunstenaars en collectieven binnen de kunsten. Met ‘What’s in a name’ start het een onderzoeks- en begeleidingstraject op maat van podiumkunstenaars waarbij wordt ingezet op coaching en netwerkintensifiëring.

In ‘Making Time’, een zomerfestival waarin 6 beeldende kunstenaars wordt gevraagd hun artistieke praktijk en netwerk ruimtelijk te maken, wil Coreatelier verbinding tussen verschillende actoren uit de kunstensector stimuleren.

Dat is ook wat Gouvernement beoogt met haar ‘Breakfastclubs’: een ochtendlijk treffen met een artistiek voorstel en met elkaar waarbij kunstenaars uit verschillende disciplines hun ideeën delen met een publiek en daarmee dialoog en uitwisseling aanmoedigen.

Ook het project ‘Dichters van wacht’ van Verb(l)ind vzw, dat poëzie toegankelijker bij het ruime publiek wil brengen, focust op drempelverlaging en het inbedden in een breder netwerk.

Al het goede van ons erfgoed

Projectvereniging Erfgoed Haspengouw gaat op een originele manier ons cultureel erfgoed ontdekken en creatief reactiveren in de kringloopwinkels van Zuid-Limburg. Met het project ‘RE-ACT GouwGoed’ willen ze van de kringloopwinkels actieplekken en ontmoetingsruimtes maken waar mensen voorwerpen, verzamelingen, verhalen en gebruiken samenkomen om er te versmelten tot participatieve trajecten.

Begijnhof Sinte Elisabeth grijpt de historische verhuis van de Gentse begijnen 150 jaar geleden aan voor een cocreatief festivaljaar, genaamd ‘Feest in het hof’. Met een publicatie, expo, film en verbindende projecten willen ze het begijnhof nog sterker inbedden in zijn netwerk, de buurt en de stedelijke omgeving.

Cultureel-erfgoedcel Denderland maakt gemeentelijke kunstcollecties uit de regio creatief en maatschappelijk relevant door ze binnen te brengen in psychiatrische centra en er samen met de patiënten participatief en therapeutisch mee aan de slag te gaan binnen het project ‘Kunst op voorschrift’.

Tot slot wil een project van de gemeente Zulte haar Vlaamse kunstenaars en de Vlaamse kunstregio laten (her)ontdekken door ‘Verhalen uit de 1 e hand van kunstenaar Martin Wallaert’.

In totaal 26 projecten met een bovenlokale scope die klaar staan om de sector te veroveren.

Vraag subsidies aan

Heb je een idee voor een grensverleggend cultureel project? Misschien zijn de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten iets voor jou?

Mehdi Maréchal

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.