regiovorming
regionaal samenwerken

Rapport bovenlokale netwerken in Vlaanderen

In opdracht van OP/TIL maakte IDEA Consult een tekening van bovenlokale netwerken in Vlaanderen, met een meerwaarde voor culturele spelers en netwerken. Vind een overzicht van netwerken in de domeinen cultuur en vrije tijd, veiligheid en mobiliteit, zorg en welzijn en van netwerken voor streekontwikkeling.

Intergemeentelijk en regionaal samenwerken

Wil je een cultureel project uitwerken, én ben je op zoek naar partners binnen of buiten je eigen werk- en kennisdomein? Of, wil je weten welke samenwerkingsverbanden er zoal bestaan?

De tekening geeft vooral een zicht op intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden. Je vindt een overzicht van netwerken in de domeinen cultuur en vrije tijd, veiligheid en mobiliteit, zorg en welzijn en van netwerken voor streekontwikkeling. Leer meer over:

  • Cultuurregio’s, UiTPAS-regio’s, bibliotheeknetwerken, netwerken van cultuurcentra, onroerend erfgoed en hun depots, erfgoedcellen, archiefwerking, jeugd, sport, Avansa’s en regionale koepels voor amateurkunsten;
  • Burgemeestersoverleg, politiezones, hulpverleningszones en vervoerregio’s;
  • Streekintercommunales, afvalintercommunales, samenwerkingen sociale economie, provinciale gebiedswerkingen, LEADER-regio’s, regionale landschappen en toeristische regio’s;
  • Eerstelijnszones gezondheidszorg, regionale zorgzones, lokale gezondheidsoverleggen en centra voor algemeen welzijnswerk.   

Per netwerk of samenwerkingsverband ontdek je welke taken ze opnemen, waarom ze relevant zijn voor culturele spelers of netwerken, hoe ze georganiseerd zijn en hun contactgegevens. 

De tekening is een momentopname

De tekening is een momentopname. De samenstelling en werking van de samenwerkingsverbanden kunnen veranderen. Bovendien brengt dit rapport niet alle bestaande samenwerkingen in beeld.

Heb je aanvullingen of vragen? Stuur een mailtje naar info@cultuuroptil.be.  

Het volledige rapport

Intergemeentelijke samenweringsverbanden rond cultuur

In 2019 ging het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking van start. De Vlaamse overheid reikt 2 keer per jaar subsidies aan voor unieke en grensverleggende cultuurprojecten.

Vanaf 2020 voorziet het decreet ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur verbindt culturele actoren in de regio. Het versterkt lokale actoren én bouwt bruggen naar andere sectoren.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.