intergemeentelijk
regionaal samenwerken

Wat is intergemeentelijk samenwerken?

Wanneer steden en gemeenten structureel samenwerken rond één of ander aspect en dus de krachten bundelen, dan spreken we van een intergemeentelijke samenwerkingsverband of IGS. De partners binnen deze samenwerking zijn dan altijd lokale besturen die meestal (maar dat is niet noodzakelijk) binnen eenzelfde regio liggen.

Waarom samenwerken

Lokale besturen werken daarbij samen rond aspecten van hun beleid. Er zijn verschillende redenen waarom lokale besturen samenwerken: schaalvergroting, het delen van expertise, projecten opzetten,…. Steden en gemeenten (of hun AGB’s, OCMW’s, …)  kiezen er dan voor om de krachten te bundelen rond één of meerdere thema’s. Soms worden ze daar ook door de Vlaamse of de federale overheid toe aangestuurd (denk aan brandweerzones, ELZ’s, vervoersregio’s…). In opdracht van OP/TIL maakte IDEA Consult trouwens een overzicht van interessante samenwerkingsverbanden en hun opdrachten.  

Culturele samenwerkingsverbanden

Ook binnen cultuur zijn er heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. Denk daarbij aan Uitpasregio’s, culturele erfgoedcellen of de 19 erkende samenwerkingsverbanden binnen het Bovenlokale Cultuurdecreet.

Juridische vorm

Van zodra je samen meer wil doen dan enkel onderling afstemmen, is het aan te raden om afspraken te maken rond een juridische vorm. De vormen die zo een samenwerking kan aannemen zijn geregeld binnen het Decreet Lokaal Bestuur. Wij maakten een handige samenvatting (zie download in de rechterkolom) van de verschillende mogelijkheden. Binnen cultuur zijn de meest gebruikte vormen van intergemeentelijke samenwerking: de projectvereniging en de dienstverlenende vereniging

Wil je meer weten over de 19 samenwerkingsverbanden Bovenlokale Cultuur en wat zo een samenwerking kan betekenen voor jouw regio?

Juridische vorm

Binnen cultuur zijn de meest gebruikte vormen van intergemeentelijke samenwerking:
de projectvereniging en de dienstverlenende vereniging.

Bekijk deze en andere vormen van samenwerken in de infografiek.

Verbindende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.