KIOSK
BELEID

Update — Nieuwe versie KIOSK vanaf 27 april 2021

Werk je aan een subsidiedossier voor een bovenlokaal cultuurproject? Je moet je dossier indienen via de online applicatie KIOSK. Dat kan vanaf 2 maanden voor de deadline. Let op! KIOSK zal er iets anders uitzien vanaf eind april 2021. En, ook de toegang tot KIOSK verandert.

Toe­gang tot KI­OSK via eID

Vanaf eind april 2021 moeten gebruikers met een Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer inloggen met hun eID. Je logt dus niet meer in via een login en een paswoord.

Heb je geen Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer? Meld je dan wel aan met een login en een paswoord.

Op­nieuw aan­stel­len van ver­te­gen­woor­di­gers voor een or­ga­ni­sa­tie of een per­soon

Je kan niet automatisch overschakelen van login + paswoord naar het gebruik van een eID. Elke aanvrager moet de gebruiksrechten voor zijn vertegenwoordigers opnieuw toekennen. Hoe doe je dat? Vind hier de informatie.

Webinars

Het departement organiseert ook enkele webinars over deze nieuwe versie van KIOSK. De webinars vinden plaats op deze data, telkens voor een specifieke doelgroep:

  • dinsdag 23 maart 2021 van 10.00 u. tot 11.00 u. voor organisaties met een ondernemingsnummer;
  • woensdag 24 maart 2021 van 10.00 u. tot 11.00 u. voor personen met rijksregister of BIS-nummer;
  • donderdag 25 maart 2021 van 10.00 u. tot 11.00 u. voor lokale besturen;
  • maandag 29 maart 2021 van 10.00 u. tot 11.00 u. voor organisaties met inrichtende macht;
  • dinsdag 30 maart 2021 van 10.00 u. tot 11.00 u. voor externe dienstverleners.


Je dossier indienen?

Ga naar stap 4 van het stappenplan van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.