regiovorming
BELEID

Update — Regiovorming / Tweede principiële goedkeuring Regiodecreet

juli 2022 — De Vlaamse Regering maakt verder werk van de regiovorming en schreef de principes uit in het voorontwerp van Regiodecreet. De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp op 8 juli 2022 voor een tweede keer principieel goed.

Tweede principiële goedkeuring Regiodecreet

De Vlaamse Regering maakt verder werk van de regiovorming en schreef de principes uit in het voorontwerp van Regiodecreet.  Dit voorontwerp werd op 1 april 2022 voor een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Met het oog op een tweede principiële goedkeuring werden adviezen aangevraagd bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Exello.net en Vlofin. Die werden ondertussen verwerkt. Hun opmerkingen leidden slechts tot beperkte aanvullingen en wijzigingen.

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering de aangepaste versie voor een tweede keer goed.  De teksten worden nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Deze zal binnen de dertig dagen advies geven en na verwerking van dit advies gaan de teksten voor een derde keer naar de Vlaamse Regering. Wij verwachten dat het Regiodecreet in het najaar zal voorliggen bij het Vlaams Parlement en daar een definitieve goedkeuring zal krijgen. 

Het Regiodecreet definieert de regiovorming

Het Regiodecreet omschrijft de afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming. Dit ontwerp van decreet zal daarom dienst doen als aanbouwdecreet. Zo kan het toepassingsgebied uitgebreid worden naar andere samenwerkingsvormen waarop de principes van regioconform samenwerken van toepassing worden verklaard.

Het is aan de verschillende departementen om de keuze te maken hun eigen regelgeving aan te passen en in overeenstemming te brengen met het voorliggende ontwerpdecreet, of gebruik te maken van het verzameldecreet dat later deze legislatuur zal volgen. Concreet wil dit zeggen dat de komende periode onder andere ook het Bovenlokale Cultuurdecreet en het Cultureel Erfgoeddecreet zullen aangepast worden volgens deze principes. 

Een vraag over de regiovorming? Contacteer Lien Verwaeren van OP/TIL.

Meer informatie?

In dit filmpje legt Vlaams minister Somers uit wat het nut is van de regiovorming.

Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.